Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Aandeelhouder

Synoniemen: participant, vennoot

Iemand die in het bezit is van een of meer aandelen van een naamloze venootschap (nv) of besloten vennootschap (bv) noemen we een aandeelhouder. Dit kan een persoon zijn maar het kan ook een bedrijf zijn. Het is een misverstand dat een aandeelhouder automatisch eigenaar van een nv of een bv is. Een nv en bv is namelijk een zelfstandig rechtspersoon en kan daardoor niet het eigendom van iemand anders zijn.

Aandeelhouders hebben invloed op de gang van zaken binnen een nv of bv via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Deze vergadering vindt minstens één maal per jaar plaats. De AVA heeft de hoogste macht binnen een bv of nv en beslist over zaken zoals de winstverdeling, de benoeming van de directie, de uitgifte van nieuwe aandelen uitgeven of het wijzigen van statuten.

Een bv of nv heeft een 'Raad van Bestuur', ofwel een directie. De directie verzorgt de algemene leiding binnen de bv of nv: zij voeren het ondernemingsbeleid uit. Voor belangrijke beslissingen heeft de directie eerst toestemming nodig van de AVA. De directeuren zijn niet altijd zelf ook aandeelhouder, maar in dat geval gewoon een werknemer in dienst van de bv of nv. De AVA kan een directie ontslaan en benoemt ook de Raad van Commissarissen (RvC), het toezicht op en adviespunt van de directie.