Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Bankafschrift

Synoniemen: Bankafschriften, Rekeningafschrift, Rekeningafschriften, Giroafschrift, Giroafschriften

Op een bankafschrift staan alle bij- en afschrijvingen (transacties) van een bepaalde rekening. Vroeger kreeg men bankafschriften maandelijks (of wekelijks) via de post, maar tegenwoordig kunt u bij de meeste banken de afschriften online inzien.