Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Afschrijven

Synoniemen: Afschrijving, Waardevermindering

Bedrijfsmiddelen die u aanschaft zullen vanwege slijtage door gebruik steeds minder waard worden. U mag deze waardevermindering niet zomaar als 'verlies' boeken. U moet de waardevermindering uitspreiden over het aantal jaren dat u het bedrijfsmiddel gebruikt. Deze regel geldt voor bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van € 450,00 of meer. Koopt u dus bijvoorbeeld een printer van € 400,00 excl BTW, dan mag u dit gewoon ineens als kosten boeken.

Het bedrag dat u jaarlijks mag afschrijven berekent u als volgt:

[aanschaf waarde] - [rest waarde] 
            [Aantal gebruiksjaren]

De aanschafwaarde kent u, deze staat op de factuur. De restwaarde en het aantal gebruiksjaren zijn moeilijker in te schatten. de restwaarde is de economische waarde van het bedrijfsmiddel op de dag dat u het niet meer kunt gebruiken.

Als voorbeeld nemen we een computer. De aanschafprijs bedraagt € 950,00 excl BTW en is op 1 januari 2008 gekocht. We schatten dat de PC na 5 jaar aan vervanging toe is en dan nog een waarde heeft van € 75,00 euro. Het bedrag dat u dan jaarlijks mag afschrijven is dus: (€ 950,00 - € 75,00) : 5 = € 175.-