Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Balans

Synoniemen: Balansrekening, Balansrekeningen

Op de balans van een onderneming staan alle bezittingen en schulden op een bepaald moment.

Balansrekening

In de boekhouding spreekt men van balansrekeningen. Dit zijn grootboekrekeningen die een bepaalde 'waarde' of 'schuld' vertegenwoordigen. Als u bijvoorbeeld een computer koopt dan heeft die computer een dag na de aankoop nog steeds een aanzienlijke waarde. Ook bijvoorbeeld uw bankrekening is een balansrekening: het saldo van uw bankrekening vertegenwoordigt immers de waarde aan geld dat u op de bankrekening heeft staan.

De balans is een overzicht van alle balansrekeningen en hun saldo's. Op de balans komen nooit negatieve bedragen voor. In plaats daarvan kent de balans twee 'zijden'. De activa- en de passivazijde. Aan de activakant staan alle 'tegoeden' en aan de passivakant staan alle schulden. Als het saldo op uw bankrekening negatief is, vindt u het saldo van uw bankrekening op de balans dus aan de passivakant (het is immers een schuld aan de bank). Is het positief, dan staat het aan de activakant.

Beginbalans
Met de term beginbalans wordt de balans bedoeld waarmee een nieuwe boekingsperiode wordt begonnen. Het beginsaldo is gelijk aan de balans waarmee de vorige boekingsperiode is afgesloten (= eindbalans).

Fiscale balans
De fiscale balans is een onderdeel van het fiscale jaarverslag van een BV of NV waarin een onderneming zijn belastingaangifte onderbouwt met een resultatenrekening en een balans zoals die volgens de richtlijnen van de fiscus opgesteld moet worden. In deze regels kunnen overheidsmaatregelen verwerkt zitten die de doelstellingen van het overheidsbeleid ondersteunen. Bijvoorbeeld vervroegde afschrijvingen om de investeringsactiviteiten te bevorderen. De fiscale balans staat naast de commerciële balans.