Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Stichting

Een stichting is een rechtsvorm die niet alleen gericht is op het maken van winst. Een stichting dient over het algemeen een sociaal en/of maatschappelijk doel. Eventuele winst wordt ook ingezet voor dat doel.