Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Variabele kosten

Variabele kosten zijn kosten die variëren met de bedrijfsdrukte. Voorbeelden zijn directe materiaalkosten en directe loonkosten. Variabele kosten vertonen een grote overlap met directe kosten, maar zijn niet hetzelfde.