Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Vaste activa

Synoniemen: Vaste kapitaalgoederen, Vast kapitaal

Vaste activa zijn alle bezittingen van een bedrijf die langer dan één jaar meegaan en die gebruikt worden om de onderneming draaiende te houden.