Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Vereniging

Een vereniging is een rechtsvorm met leden, die gericht is op een bepaald doel. Denk bijvoorbeeld aan een muziekvereniging of voetbalvereniging. In tegenstelling tot een stichting mag een vereniging wel winst maken. Alleen moet deze winst wel gebruikt worden voor de vereniging. Het geld mag bijvoorbeeld niet verdeeld worden over de leden.