Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Vlottende activa

Synoniemen: Vlottend kapitaal, Vlottende kapitaalgoederen, Bedrijfskapitaal

Vlottende activa zijn alle bezittingen van een bedrijf die maar voor korte tijd gebruikt worden. Denk aan grondstoffen en voorraden.