Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen is vermogen (geld) dat beschikbaar wordt gesteld door partijen buiten de onderneming. Voorbeelden zijn leveranciers die leveren op krediet, en de bank die een rekeningcourant faciliteit beschikbaar stelt. Vreemd vermogen wordt gebruikt voor het voeren van de onderneming.