Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Winst- en verliesrekening

Synoniemen: Resultatenrekening, Verlies- en winstrekening, Exploitatierekening

De winst- en werliesrekening of resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode. Bijna elke onderneming is verplicht een winst- en verliesrekening op te stellen.  

Met opbrengst wordt het geld bedoeld dat binnenkomt via de kas of een bankrekening van een onderneming. De opbrengst bestaat uit de afzet, het aantal verkochte producten, vermenigvuldigd met de verkoopprijs van de producten.

Het is belangrijk om te weten dat de opbrengst iets zegt over het aantal verkochte producten en over de verkoopprijs, maar niets zegt over de gemaakte kosten of de gemaakte winst. Kosten zijn de tegenhanger van opbrengst. Als u de winst wilt berekenen dan moet u alle kosten van de opbrengst aftrekken.

Het saldo van de opbrengsten (omzet) en kosten uit de gewone bedrijfsvoering is het bedrijfsresultaat. Het verschil tussen alle opbrengsten en kosten is het resultaat na belastingen (ofwel de nettowinst / nettoverlies).