Inhoudsopgave

7. Moeilijke boekingen

Tot nu toe hebben we steeds de basis uitgelegd. Niet iedere denkbare situatie komt hiermee overeen. Om ervoor te zorgen dat u hier wel goed mee overweg kunt, volgt nu een aantal veel voorkomende boekingen die net iets anders of complexer zijn dan normaal.


7.1. Zakelijke aankoop privé voldaan

Als u een zakelijke aankoop privé betaalt (per bank of cashBankbiljetten en/of munten) zou dit betekenen dat u wel de factuur invoert, maar de betaling nooit tegenkomt. Uw privé-uitgaven voert u immers niet in. U lost dit als volgt op:

U voert de factuur op de normale manier in. In het open postenEen financieel feit in de boekhouding overzicht (‘Overzichten’ > ‘Open posten’) vindt u de factuur terug. U klikt vervolgens op de ‘B’ achter het factuurbedrag. In het venster wat hierna verschijnt, is het bedrag reeds ingevuld. Als omschrijving voert u in ‘Privé voldaan’ en als tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur kiest u ‘Privé opnamen en stortingen’. Nadat u dit heeft opgeslagen, staat de factuur niet meer open en staat op de balansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment dat u dit bedrag nog tegoed heeft van uw bedrijf. U kunt dit bedrag ook daadwerkelijk overmaken naar uw privérekening, maar noodzakelijk is dit niet.


7.2. Overboeking tussen twee zakelijke rekeningen

Als u op uw afschrift een afschrijvingHet verdelen van aanschafkosten over gebruiksjaren tegenkomt waarbij u geld overgemaakt heeft naar een andere zakelijke bankrekening, dan zou u dit in de basis willen invoeren met als tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur die andere bankrekening. Dat is echter niet mogelijk. U moet immers ook het afschrift van de andere bank invoeren. Daarnaast kan de afschrijfdatum van de ene rekening een andere datum zijn, dan de bijschrijving op de andere rekening. Zowel de afschrijving als de bijschrijving voert u daarom apart in zodra u deze eenvoudigweg tegenkomt op het afschrift. In beide gevallen maakt u gebruik van een tussenrekeningEen balansrekening waarop iets tijdelijk geboekt wordt ‘Kruisposten’. De invoer gaat als volgt:

Mutatie 1

U heeft €2.000,00 overgemaakt naar uw zakelijke spaarrekening:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Geld uitgegeven’
 3. Rekening: ‘Betaalrekening’
 4. Datum: afschriftdatum
 5. Omschrijving: ‘Overboeking naar spaarrekening’
 6. BoekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling: optioneel
 7. Bedrag €2.000,00
 8. BTWVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-code: ‘Geen BTW’
 9. Tegenrekening: ‘Kruisposten’

Mutatie 2

De €2.000,00 zijn binnengekomen op de spaarrekening:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Geld ontvangen’
 3. Rekening: ‘Spaarrekening’
 4. Datum: afschriftdatum
 5. Omschrijving: ‘Overboeking naar spaarrekening’
 6. Boekstuk: optioneel
 7. Bedrag €2.000,00
 8. BTW-code: ‘Geen BTW’
 9. Tegenrekening: ‘Kruisposten’

Als u dit goed gedaan heeft, is het saldo van de rekening ‘Kruisposten’ weer €0,00.


7.3. Betaling van de btw-aangifte wegboeken

Stel u heeft €1.230,00 btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten betaald naar aanleiding van de btw-aangifteVerklaring van betaalde en ontvangen btw voor de Belastingdienst van het 4e kwartaal van 2019. U komt deze betaling nu tegen op uw afschrift. U boekt dit als volgt:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Geld uitgegeven’
 3. Rekening: ‘Bank’
 4. Datum: afschriftdatum
 5. Omschrijving: ‘Betaling btw-aangifte 4e kwartaal 2019’
 6. BoekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling: optioneel
 7. Bedrag €1.230,00
 8. BTW-code: ‘Geen BTW’
 9. TegenrekeningRekening ten laste van een crediteur: ‘BTW R/C’


7.4. Betalingsverschil wegboeken

Vroeg of laat zult u tegen een situatie aanlopen waarbij een betaling niet precies aansluit op het factuurbedrag. Men heeft iets te veel of te weinig betaald. Meestal als gevolg van een typefout bij de overboeking. Als u vindt dat uw klant het restant niet meer hoeft te betalen, kunt u dit verschil wegboeken. U accepteert het verschil hiermee als winst of verlies (afhankelijk van of men te veel of te weinig betaald heeft).

U kunt dit betalingsverschil eenvoudig wegboeken via het open postenEen financieel feit in de boekhouding overzicht (‘Boekhouden’ > ‘Overzichten’ > ‘Open posten’). In de lijst met open posten zoekt u de factuur op het met het betalingsverschil. Achter het betalingsverschil ziet u een ‘B’ staan. Daar klikt u op. Nu kunt u het betalingsverschil wegboeken op tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur ‘4900 Betalingsverschillen’.


7.5. Privé-opnamen en -stortingen

Geld dat u van uw zakelijke rekening overmaakt naar uw privérekening (privé-opname) of andersom (privé-storting), boekt u als volgt:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Geld ontvangen’ bij privé-stortingen of ‘Geld uitgegeven’ bij privé-opnamen
 3. Rekening: ‘Bank’
 4. Datum: afschriftdatum
 5. Omschrijving: ‘Privé-opname/Privé-storting januari 2019’
 6. BoekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling: optioneel
 7. Bedrag: €2.000,00
 8. BTWVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-code: ‘Geen BTW’
 9. TegenrekeningRekening ten laste van een crediteur: ‘Privé-opnamen en -stortingen’


7.6. Btw-factuur boeken

In een aantal gevallen kan het zijn dat u een factuur krijgt waarop alleen de btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten vermeld staat, dus geen bedrag exclusief btw. Dit komt onder andere voor als u goederen via een vervoerder importeert vanuit het buitenland.

Stel het btw-bedrag is €200,00. Teruggerekend is het bedrag exclusief btw €952,40 (€200,00/21 x 100). De invoer gaat als volgt:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Facturen’
 2. Soort boeking: ‘Factuur ontvangen’
 3. Relatie: selecteer de relatie
 4. Datum: factuurdatum
 5. Omschrijving: naar eigen inzicht in te vullen
 6. Factuurnummer: overnemen van de factuur
 7. Betalingstermijn: overnemen van de factuur
 8. BoekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling: optioneel
 9. Regel 1:
  Als bedrag voert u €952,40 in en u selecteert als BTW-code ‘BTW hoog 21%’.         In het vakje ‘BTW’ komt nu €200,00 te staan. Als tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur selecteert u           rekening ‘9999 Verrekeningen’. Als deze nog niet bestaat, kunt u deze zelf           aanmaken via ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Grootboekrekeningen’ met als                     categorie ‘Balans’.
 10. U klikt vervolgens op ‘Regel toevoegen’
 11. Regel 2:
  Als bedrag voert u -€952,40 in en u selecteert als BTW-code ‘Geen BTW’. Bij         de tegenrekening selecteert u wederom de rekening ‘9999 Verrekeningen’.

Als u de factuur nu opslaat is er qua kosten effectief niets veranderd, maar wordt de btw wel correct verwerkt.


7.7. Meervoudige betaling wegboeken

Als u een betaling heeft gedaan of ontvangen waarbij in één betaling meerdere facturen zijn voldaan, boekt u dit als volgt weg:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Factuurbetaling ontvangen’ of ‘Factuurbetaling verstuurd’
 3. Rekening: ‘Bank’
 4. Klik op het verrekijkertje en zet een vinkje bij alle open postenEen financieel feit in de boekhouding waarop de betaling betrekking heeft en klik daarna op ‘Selecteer’.
 5. Er verschijnen nieuwe regels in het boekingsscherm. Deze geven de bedragen weer van de openstaande posten. U kunt de bedragen van de regels nog handmatig aanpassen.
 6. U vult datum, omschrijving en eventueel boekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling in en tot slot klikt u op ‘Opslaan’.


7.8. Kilometervergoeding

Als u uw privéauto gebruikt voor zakelijke ritten, mag u €0,19 per kilometer aan kosten opvoeren. U kunt dit op twee manieren doen:

Optie 1

 1. U rekent periodiek, bijvoorbeeld per maand of per jaar, uit hoeveel u aan kilometervergoeding gaat verrekenen
 2. U maakt het bedrag over van uw zakelijke rekening naar uw privérekening
 3. Zodra u de afschrijvingHet verdelen van aanschafkosten over gebruiksjaren op uw zakelijke rekening tegenkomt, boekt u deze als ‘Geld uitgegeven’ zonder btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten op een nieuwe rekening ‘Kilometervergoeding’ met als categorie ‘Winst en Verlies’

Optie 2

Als u het bedrag aan kilometervergoeding niet wilt overmaken, kunt u het binnen de administratieHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf verrekenen. U maakt onderstaande memoriaalboeking (als u onder ‘Invoeren’ geen knop ‘Memoriaal’ ziet staan, kunt u deze optie aanzetten onder ‘Beheer’ > ‘Instellingen’ > ‘Memoriaal’).

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Memoriaal’
 2. Rekening: ‘Privéopnamen en stortingen’
 3. Relatie: leeg laten
 4. Datum: de datum waarop u de kilometervergoeding wilt verrekenen
 5. Omschrijving: ‘Kilometervergoeding: aantal km.’
 6. Factuurnummer: leeg laten
 7. BoekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling: optioneel
 8. Bedrag: het bedrag aan kilometervergoeding negatief. Bij €100,00 vult u bijvoorbeeld -€100,00 in.
 9. TegenrekeningRekening ten laste van een crediteur: ‘Kilometervergoeding’ (als deze rekening nog niet bestaat, voegt u deze toe met als categorie ‘Winst en Verlies’)


7.9. Margeregeling

De margeregeling is in de meeste boekhoudsoftwareEen programma waarmee u de boekhouding automatiseert niet opgenomen. Alleen branche-specifieke en specialistische software heeft deze optie. Hieraan hangt dan meestal ook een behoorlijk prijskaartje. In e-Boekhouden.nl kan op eenvoudige wijze de marge-btw berekend worden.

Voorbeeld

U bent antiekhandelaar en koopt op 1 september 2019 een kroonluchter van een particulier voor € 350,00. Deze kroonluchter verkoopt u op 10 september 2019 aan een particulier voor € 420,00. Uw winstmarge is € 70,00 inclusief 21% btw. U mag de margeregeling toepassen.

Ga naar Boekhouden > Invoeren > Afschrift/bonnetjeBewijs van betaling.

Nadat u de kroonluchter verkocht heeft, boekt u onder Boekhouden > Invoeren > Afschrift/bonnetje:

 • Soort boeking: Geld ontvangen
 • Rekening: Bank
 • Datum: 10-09-2019
 • Boekstuk: Optioneel
 • Omschrijving: Kroonluchter
 • De bedragen die u invoert zijn Incl. btw
 • Vervolgens maakt u 2 aparte regels aan
 • Regel 1: Hier vermeldt u de inkoopprijs: Bedrag: € 350,00 (Geen btw)
 • Tegenrekening: 8100 VerkoopAlle dingen die een bedrijf aan derden levert tegen betaling Margegoederen (categorie winst & verlies)
 • Regel 2: Hier verwerkt u de marge: Bedrag: € 70,00 (btw Hoog)
 • Tegenrekening: 8100 Verkoop Margegoederen

Door in deze boeking twee regels te gebruiken, wordt de btw op de juiste manier gesplitst.

Zoals u ziet wordt zowel de inkoop als de verkoop van de kroonluchter op een aparte grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten geboekt. U kunt deze zelf aanmaken onder Beheer > Inrichting > Grootboekrekeningen > Toevoegen.

Let op! Bovenstaand artikel bevat een algemeen voorbeeld van de margeregeling. Controleer altijd via de website van de Belastingdienst op welke manier u de btw voor de margeregeling dient te berekenen.


7.10. Verrekenen van een inkoop- en verkoopfactuur

Stel u heeft een factuur ontvangen van een debiteur waar u ook een factuur heen heeft gestuurd en u heeft afgesproken de facturen met elkaar te verrekenen. U heeft bijvoorbeeld een ontvangen factuur van €100,00 en een verstuurde factuur van €70,00 die u met elkaar wilt verrekenen. U gaat dan als volgt te werk:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Overzichten’ > ‘Open posten’ en u selecteert de categorie ‘Te ontvangen’
 2. Klik op de ‘B’ achter de factuur van €70,00
 3. Datum: vul de huidige datum in
 4. Bedrag: dit is automatisch ingevuld
 5. Omschrijving: ‘Verrekend met factuur …’
 6. TegenrekeningRekening ten laste van een crediteur: ‘Verrekeningen’ (als deze rekening niet bestaat, kunt u deze aanmaken met als categorie ‘Balans’)
 7. Klik op ‘Opslaan’
 8. Ga vervolgens naar ‘Boekhouden’ > ‘Open posten’  en selecteer ‘Te betalen’
 9. Klik op de ‘B’ achter de factuur van €100,00
 10. Datum: vul de huidige datum in
 11. Bedrag: Wijzig dit naar €70,00 (hetzelfde bedrag als bij de vorige boeking)
 12. Omschrijving: ‘Verrekend met factuur…’
 13. Tegenrekening: ‘Verrekeningen’
 14. Klik op ‘Opslaan’

Beide facturen zijn nu met elkaar verrekend. Op de balansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment mag nu de rekening ‘9999 Verrekeningen’ niet verschijnen. Al deze rekening wel verschijnt, heeft u niet in beide gevallen hetzelfde bedrag ingevuld.


7.11. Verwerken van de kleine ondernemersregeling (KOR)

Indien u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR), mag u deze belastingvermindering zelf verrekenen in uw boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf en btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-aangifte. Op de site van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling.

Werkwijze

Bereken het bedrag aan KOR dat u mag afdragen. In de brochure van de Belastingdienst vindt u op bladzijde 3 een rekenvoorbeeld.

Via 'Boekhouden' > 'Aangiftes' > 'Btw-aangifte' selecteert u de juiste periode. Vervolgens vult u in de kolom ‘Voorgestelde aangifte' bij rubriek 5d het bedrag van de KOR in.

Door de btw-aangifteVerklaring van betaalde en ontvangen btw voor de Belastingdienst te verwerken in de boekhouding, worden de aanpassingen meegenomen in de memoriaalboekingen van deze aangifte en uw boekhouding.

Resultaat

Onder 'Boekhouden' > 'Aangiftes' > 'Verstuurde Aangiftes' staat bij rubriek 5d het bedrag van de KOR vermeld. Dit betekent dat het bedrag voor de KOR is meegezonden naar de Belastingdienst.


7.12. Verwerking loonadministratie

Wanneer u nettoloon aan uw medewerkers heeft betaald en u komt deze betaling tegen op uw bankafschriftOverzicht van de bij- en afschrijvingen van een rekening dan moet u dat verwerken in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf op de volgende wijze:

 1. Ga naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Geld uitgegeven’
 3. Rekening: ‘Bank’
 4. Datum: afschriftdatum
 5. Omschrijving: ‘Nettoloon…’
 6. Bedrag: bijvoorbeeld €2.000,00
 7. BTWVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-code: ‘Geen BTW’
 8. TegenrekeningRekening ten laste van een crediteur: ‘Nettolonen’ (als deze rekening nog niet bestaat, voegt u deze toe met als categorie ‘BalansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment’)

Loonjournaalpost

Minimaal eenmaal per jaar (mag ook vaker) boekt u de loonjournaalpost. Dit gaat via het memoriaal. U kunt het memoriaalDagboek voor mutaties die niet in andere dagboeken thuishoren activeren via ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Instellingen’ > ‘Memoriaalboekingen’. Stel u hebt aan het einde van 2019 de volgende looncijfers:

 • Brutolonen: €70.000,00
 • Nettolonen: €50.000,00
 • Inhoudingen: €2.500,00
 • Loonbelasting: €30.000,00
 • Reiskosten personeel: €1.500,00
 • Sociale lasten: €11.000,00

Voor de verwerking van de loonjournaalpost gaat u als volgt te werk:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Memoriaal’
 2. Rekening: ‘Verrekeningen’
 3. Relatie: leeg laten
 4. Datum: 31-12-2019
 5. Omschrijving: ‘Loonjournaalpost 2019’
 6. Factuurnummer: leeg laten
 7. BoekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling: optioneel
 8. Regel 1: Bedrag: -€70.000,00, tegenrekening: ‘Brutolonen’
 9. Klik op ‘Regel toevoegen’
 10. Regel 2: Bedrag: -€11.000,00, tegenrekening: ‘Sociale lasten’
 11. ‘Regel toevoegen’
 12. Regel 3: Bedrag: -€1.500,00, tegenrekening: ‘Reiskosten personeel’
 13. ‘Regel toevoegen’
 14. Regel 4: Bedrag: €30.000,00, tegenrekening: ‘Loonbelasting’
 15. ‘Regel toevoegen’
 16. Regel 5: Bedrag: €2.500,00, tegenrekening: ‘Inhouding pensioen’
 17. ‘Regel toevoegen’
 18. Regel 6: Bedrag: €50.000,00, tegenrekening: ‘Nettolonen’
 19. Klik op ‘Opslaan’

Per saldo moet de memoriaalboeking nu op €0,00 uitkomen.


7.13. Verwerken creditnota's

Situatie 1

Stel u heeft voor €1.000,00 inclusief 21% btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten artikelen verkocht en u stuurt uw relatie op 1 maart 2019 hiervoor een factuur met factuurnummer 0001. U hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Uw klant heeft nog niet betaald maar het blijkt dat het exacte factuurbedrag niet correct is en €800,00 moet zijn. U stuurt uw relatie daarom een creditnota van €200,00. Dit verwerkt u als volgt in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Facturen’
 2. Soort boeking: ‘Factuur verstuurd’
 3. Relatie: selecteer uw relatie
 4. Datum 01-03-2019
 5. Omschrijving: ‘Verkochte artikelen 1 maart 2019’
 6. Factuurnummer: 0001
 7. Betalingstermijn: 14 dagen
 8. BoekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling: optioneel
 9. Selecteer het bolletje ‘Incl BTW’
 10. Bedrag: €1.000,00
 11. BTW-code: ‘BTW Hoog 21%’
 12. TegenrekeningRekening ten laste van een crediteur: ‘Omzet’

De creditnota boekt u als volgt:

 1. Ga naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Facturen’
 2. Soortboeking: ‘Factuur verstuurd’
 3. Relatie: selecteer uw relatie
 4. Datum: 01-03-2019
 5. Omschrijving: ‘Creditnota verkochte goederen 1 maart 2019'
 6. Factuurnummer: 0002
 7. Betalingstermijn: 14 dagen
 8. Boekstuk: optioneel
 9. Selecteer het bolletje ‘Incl BTW’
 10. Bedrag: -€200,00
 11. BTW-code: ‘BTW Hoog 21%’
 12. Tegenrekening: ‘Omzet’

Onder ‘Boekhouden’ > ‘Overzichten’ > ‘Open posten’ ziet u vervolgens factuur 0001 en 0002 met zowel een positief als negatief bedrag staan. Selecteer beide facturen door deze aan te vinken en klik vervolgens op ‘Geselecteerde facturen met elkaar verrekenen’. Als u terug gaat naar het overzichtsscherm van uw open postenEen financieel feit in de boekhouding ziet u bij factuur 0001 het juiste bedrag van €800,00 staan.

Als uw klant de factuur betaalt en u ontvangt de betaling op uw afschrift gaat u als volgt te werk:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Factuurbetaling ontvangen’
 3. Rekening: ‘Bank’
 4. Open postEen financieel feit in de boekhouding: klik op de verrekijker en selecteer factuurnummer 0001. Het juiste bedrag (in dit geval €800,00) wordt automatisch weergegeven
 5. Datum: afschriftdatum
 6. Omschrijving: ‘Verkochte artikelen 1 maart 2019’
 7. Boekstuk: optioneel
 8. Klik op ‘Opslaan’

Situatie 2

We gaan even uit van de voorgaande situatie. Stel dat uw klant het volledige factuurbedrag van €1.000,00 al heeft betaald en u moet achteraf nog een creditnota sturen van de €200,00. U gaat dan als volgt te werk:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Facturen’
 2. Soort boeking: ‘Factuur verstuurd’
 3. Relatie: selecteer uw relatie
 4. Datum: 30-03-2019
 5. Omschrijving: ‘Verkochte artikelen 1 maart 2019’
 6. Factuurnummer: 0002
 7. Betalingstermijn: 14 dagen
 8. Boekstuk: optioneel
 9. Selecteer het bolletje ‘Incl BTW’
 10. Bedrag: -€200,00
 11. BTW-code: ‘BTW Hoog 21%’
 12. Tegenrekening: ‘Omzet’

Op het moment dat de betaling van €200,00 op uw bankafschriftOverzicht van de bij- en afschrijvingen van een rekening staat, maakt u de volgende boeking:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Factuurbetaling ontvangen’
 3. Rekening: ‘Bank’
 4. Open post: klik op de verrekijker en selecteer factuurnummer 0002. Het juiste bedrag (in dit geval -€200,00) wordt automatisch weergegeven
 5. Omschrijving: ‘Verkochte artikelen 1 maart 2019’
 6. Boekstuk: optioneel
 7. Klik op ‘Opslaan’

De btw-aangifteVerklaring van betaalde en ontvangen btw voor de Belastingdienst wordt in dit geval automatisch berekend. Dit kunt u controleren door bij ‘Boekhouden’ > ‘Aangiftes’ > ‘BTW-aangifte’ te klikken op de bedragen in de kolom ‘Omzetbelasting’ in Rubriek 1.


7.14. Creditcard of Payment Service Provider (PSP)

Wanneer er transacties plaatsvinden via creditcard of een Payment Service Provider (PSP) verwerkt u dit als volgt in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf:

 1. U maakt eerst een nieuwe grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten aan. U gaat naar ‘Beheer’ > ‘Grootboekrekeningen’ > ‘Toevoegen’. Deze rekening valt in de categorie ‘Betalingsmiddelen’. U beschouwt de creditcard of PSP dus gewoon als een reguliere bankrekening.
 2. Het overzicht/afschrift wat u ontvangt of download van uw creditcard of PSP verwerkt u in de boekhouding als afschrift.  U gaat als volgt te werk:

Bij sommige banken en PSP’s kunt u zelf een MT-940 bestand exporteren. Deze importeert u in e-Boekhouden.nl via ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Importeren’ > ‘Nieuw gegevens importeren’.

Periodieke PSP-betaling

Keert uw PSP periodiek het binnengekomen bedrag uit op uw zakelijke betaalrekening? Dan komt u deze betaling twee maal tegen: Eén keer op het afschrift van de PSP-rekening en één keer op het afschrift van uw zakelijke betaalrekening. Dit verwerkt u in de boekhouding met twee boekingen op de tussenrekeningEen balansrekening waarop iets tijdelijk geboekt wordt ‘Kruisposten’.

Mutatie 1

U hebt €2.000,00 overgemaakt van uw PSP-rekening naar uw zakelijke betaalrekening. U voert dit als volgt in:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Geld uitgegeven’
 3. Rekening: selecteer uw PSP-rekening
 4. Datum: afschriftdatum
 5. Omschrijving: ‘Overboeking naar zakelijke betaalrekening’
 6. Boekstuk: optioneel
 7. Bedrag: €2.000,00
 8. BTWVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-code: ‘Geen BTW’
 9. TegenrekeningRekening ten laste van een crediteur: ‘Kruisposten’

Mutatie 2

De €2.000,00 zijn binnengekomen op uw zakelijke betaalrekening. U gaat als volgt te werk:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Geld ontvangen’
 3. Rekening: ‘Betaalrekening’
 4. Datum: afschriftdatum
 5. Omschrijving: ‘Overboeking van PSP-rekening’
 6. Boekstuk: optioneel
 7. Bedrag: €2.000,00
 8. BTW-code: ‘Geen BTW’
 9. Tegenrekening: ‘Kruisposten’

Als u dit goed gedaan heeft, is het saldo van de rekening ‘Kruisposten’ weer €0,00.

Wanneer u provisie betaalt aan uw PSP, komt u deze kosten tegen op uw afschrift/overzicht. U boekt deze kosten als ‘Geld uitgegeven’ op een aparte grootboekrekening ‘Provisiekosten’.


7.15. Oninbare factuur

Een factuur is definitief oninbaar wanneer u voor een specifieke factuur een traject met een incassobureau heeft doorlopen zonder resultaatWinst of verlies in een bepaalde periode of wanneer een bedrijf failliet is. U verwerkt dit als volgt:

 1. U zoekt de betreffende factuur op via ‘Boekhouden’ > ‘Overzichten’ > ‘Open posten’
 2. U klikt op de ‘B’ achter het factuurbedrag en boekt de factuur weg onder de grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten ‘Oninbare vorderingen’ (als deze rekening niet aanwezig is in uw administratieHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf, voegt u deze toe via ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Grootboekrekeningen’. Het gaat om een rekening in de categorie ‘Winst en Verlies’).
 3. Vervolgens mag u de door u afgedragen btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten van de oninbare factuur terugvragen bij de Belastingdienst. De geldende voorwaarden staan vermeld op de website van de Belastingdienst.
 4. Wanneer u recht heeft op teruggave van de betaalde btw, wordt deze op uw rekening gestort. U boekt dit bedrag dan als ‘Geld ontvangen’ op de tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur ‘Oninbare vorderingen’.