Inhoudsopgave

Het rekeningschema aanpassen

Als u voor het eerst inlogt via e-Boekhouden.nl ziet u onder ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Grootboekrekeningen’ een standaard rekeningschema. Dit is een basis-set aan grootboekrekeningenVerzameling van uitgaven en inkomsten die u in staat stelt direct aan de slag te gaan. Uiteraard kunt u deze lijst naar eigen inzicht aanpassen en uitbreiden. In e-Boekhouden.nl heeft iedere grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten één van de volgende categorieën:

Balans

Rekeningen met als categorie ‘Balans’ zijn grootboekrekeningen waarop iets geboekt wordt wat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsmiddelenDingen die u in uw onderneming gebruikt en die niet verkocht worden zoals machines, computers of een winkelpand. Het gaat hier om eigendommen en schuldenWat een bedrijf schuldig is, de rechterzijde van de balans van de onderneming.

Winst en verlies

Rekeningen met deze categorie zijn rekeningen waar u alle winst en verlies op boekt. Dit zijn alle ontvangen inkomstenDe instroom van geld (omzetTotale waarde van de verkopen van een bedrijf) en kosten.

Betalingsmiddelen

Bij deze categorie gaat het om rekeningen die een betalingsmiddelCash of chartaal geld. Een middel waarmee betaalt wordt. vertegenwoordigen. Voorbeelden hiervan zijn een zakelijke bankrekening of de bedrijfskas.

Btw-rekeningen

In het standaard rekeningschemaLijst van grootboekrekeningen vindt u diverse btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-rekeningen. Dit zijn grootboekrekeningen waar het boekhoudprogrammaEen programma waarmee u de boekhouding automatiseert automatisch de btw-bedragen op boekt. Deze rekeningen hoeft u niet aan te passen.

Debiteuren

Als u facturen verstuurt, ontstaan er debiteurenDegenen waarvan een onderneming geld tegoed heeft in uw boekhouding. Het totale saldo openstaande facturen komt automatisch op deze rekening. Dit wordt ook wel het debiteurensaldo genoemd.

Crediteuren

Hiervoor geldt precies hetzelfde als voor de debiteurenrekening, maar dan voor alle facturen die u ontvangt van leveranciersDegenen waaraan een onderneming geld verschuldigd is, ofwel uw crediteurenDegenen waaraan een onderneming geld verschuldigd is.

Het is in e-Boekhouden.nl zeer eenvoudig om het rekeningschema naar eigen wens aan te passen of uit te breiden. U gaat daarvoor naar ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Grootboekrekeningen’. Klik op ‘Toevoegen’ en u maakt direct een nieuwe grootboekrekening aan. Met het potloodje vooraan de regel kunt u een grootboekrekening wijzigen en met het kruisje verwijdert u een grootboekrekening.

Oefenopgave 1 Het rekeningschema aanpassen

Heeft u bovenstaande uitleg begrepen? Test uw kennis met een oefenopgave. Na afloop vindt u hier ook het antwoord. Succes!

Vraag

In de eerste oefenopdracht gaat u het standaard rekeningschema van e-Boekhouden.nl aanpassen. U voert drie korte opdrachten uit.

1.     Geef de rekening 'Omzet groep 1' een andere naam: 'Omzet Algemeen'.

2.     Verwijder de rekening 'Omzet groep 2'.

3.     Voeg een bankrekening toe: 1020 'Bank X'.

Gebruik uw e-Boekhouden.nl testomgeving om de opdracht uit te voeren. U vindt de uitleg bij de vragen hieronder terug.

Succes!

Antwoord

Om het rekeningschema in te zien en te wijzigen, gaat u in e-Boekhouden.nl naar Beheer > Inrichting > Grootboekrekeningen.

1.     Zoek in het rekeningschema rekening 'Omzet groep 1' en klik vooraan de regel op het potloodje. Verander de tekst bij omschrijving in 'Omzet Algemeen' en klik op 'Opslaan'. De rekening is gewijzigd.

 

2.     Zoek in het rekeningschema rekening 'Omzet groep 2' en klik vooraan de regel op het kruisje. U krijgt een melding met de vraag of u de rekening definitief wilt verwijderen. Klik op 'Ok'. De rekening is verwijderd.

 

3.     Klik op de knop 'Toevoegen' (helemaal boven- en onderaan het rekeningschema). Vul code 1020 in en bij omschrijving 'Bank X'. Kies voor de categorie 'Betalingsmiddelen' en klik vervolgens op 'Opslaan'. De rekening is toegevoegd.

 

Bekijk voor uitgebreide uitleg hoofdstuk 1.1. (Grootboekrekeningen) van de videotraining Starten met e-Boekhouden.nl in 3 stappen.