Inhoudsopgave

Banksaldi controleren

Voordat u een boekjaarDe periode waarover een financieel verslag loopt afsluit, moeten eerst alle cijfers kloppen. Wat u in ieder geval zou moeten doen, is controleren of het banksaldo volgens de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf per 31 december aansluit bij het saldo zoals de bank dat per die datum weergeeft. Dit doet u door de balansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment te openen per 31 december en het saldo achter de bankrekening(en) te vergelijken met uw afschriften of het overzicht in de internetbankieromgeving van uw bank.

Indien uw banksaldo niet correct is, zoekt u eerst uit waar de oorzaak zit. Fouten kunnen bijvoorbeeld zijn; afschriftregel niet ingevoerd, afschriftregel dubbel ingevoerd, verkeerd bedrag ingevoerd of verkeerde datum ingevoerd. Zodra het saldo van alle bankrekeningen in e-Boekhouden.nl én bij uw bank hetzelfde zijn, kunt u verder met de volgende stap.

Mogelijke werkwijze

Stel, u constateert op 31-12-2018 een verschil in uw banksaldo.

1. Controleer het saldo per 01-01-2018

Ga naar 'Boekhouden' > 'Overzichten' > 'Balans' en roep deze per 01-01-2018 op.

Komt het banksaldo overeen? Dan is het verschil in het jaar 2018 ontstaan.

Als het saldo niet overeenkomt, dan controleert u het saldo op de laatste datum van het boekjaar daarvoor, tot u ontdekt wanneer het verschil ontstaat.

2. Periodes halveren

Roep de balans op per 01-07-2018. U controleert zo het saldo halverwege dit boekjaar, om na te gaan of het verschil in de eerste of tweede helft van het jaar is ontstaan.

Vervolgens deelt u de periode waarin het verschil is ontstaan, steeds in tweeën. Dit is de snelste wijze om te achterhalen op welke datum het verschil is ontstaan.

3. Het verschil corrigeren

Roep via 'Boekhouden' > 'Overzichten' > 'Grootboek' het grootboekVerzameling van alle grootboekrekeningen van de bank op, op de datum dat het verschil is ontstaan.

Vergelijk de mutatiesVerandering in de boekhouding met de afschriften op uw bankafschrift. Voeg ontbrekende afschriften toe of corrigeer de foutieve mutaties. Controleer vervolgens of het banksaldo nu overeenkomt.

Let op! Heeft u een beginsaldo ingevoerd? Controleer dan via 'Beheer' > 'Inrichting' > 'Beginbalans' of het beginsaldo van de bank juist is ingevoerd.