Inhoudsopgave

Boekjaar blokkeren

Het is nu van belang dat er geen boekingen of wijzigingen meer gemaakt worden in het boekjaarDe periode waarover een financieel verslag loopt dat u heeft afgesloten. Daarom is het verstandig deze te blokkeren voor invoer. Dit kunt u in e-Boekhouden.nl doen onder ‘Beheer’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Afgesloten periodes’. Het is daarna niet meer mogelijk om nieuwe mutatiesVerandering in de boekhouding in te voeren in deze periode of hier wijzigingen in aan te brengen. Mocht het toch noodzakelijk zijn om wijzigingen aan te brengen, dan kunt u de afgesloten periode altijd heropenen.

In e-Boekhouden.nl is bij overgang van een boekjaar de beginbalansDe balans van activa en passiva aan het begin van een periode van het nieuwe boekjaar automatisch gelijk aan de eindbalans (de balansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment per 31 december) van het vorige jaar. De beginbalans is dus altijd automatisch bijgewerkt en hoeft u niet ieder jaar zelf in te voeren. Omdat e-Boekhouden.nl met doorlopende boekjarenDe periode waarover een financieel verslag loopt werkt, kunt u zodra het nieuwe boekjaar gestart is direct ook in dat nieuwe boekjaar gaan boeken. Ook als u het vorige jaar nog niet heeft afgesloten.