Inhoudsopgave

Afschrijvingen boeken

e-Boekhouden.nl heeft een functie voor het bijhouden van uw bedrijfsmiddelenDingen die u in uw onderneming gebruikt en die niet verkocht worden (vaste activaBezittingen van een onderneming). U vindt deze in e-Boekhouden.nl onder ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Vaste activa’. Als u daar uw vaste activaDuurzame bezittingen van een bedrijf die meer dan één jaar meegaan invoert, wordt het af te schrijven bedrag automatisch uitgerekend en worden alle afschrijvingen ook automatisch ingevoerd. U kunt ervoor kiezen om de afschrijvingen één keer per jaar of iedere maand te verwerken.

Een afschrijvingHet verdelen van aanschafkosten over gebruiksjaren zelf is een memoriaalboeking, waarmee u het af te schrijven bedrag ‘verplaatst’ van de balansrekeningOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment, waar het bedrijfsmiddelDingen die u in uw onderneming gebruikt en die niet verkocht worden op geboekt is, naar een kostenrekening. De totale waarde van uw bedrijfsmiddelen wordt dus verminderd met het af te schrijven bedrag. Dat bedrag komt vervolgens onder ‘kosten’ in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf terecht en komt dus ten laste van uw winst.

Door op de knop ‘Afschrijfschema’ te klikken, ziet u de geplande momenten dat het vaste activum wordt afgeschreven. Hieronder zie u een voorbeeld van een afschrijfschema van een computer.