Inhoudsopgave

Btw-aangifte verwerken in de boekhouding

Zodra u alle facturen, bonnetjesBewijs van betaling en afschriften heeft ingevoerd in een btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-periode die afgelopen is, kunt u de btw-aangifteVerklaring van betaalde en ontvangen btw voor de Belastingdienst doen. In e-Boekhouden.nl bestaat het doen van de btw-aangifte uit twee stappen:

  1. Het verwerken van de btw-aangifte in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf
  2. Het versturen van de btw-aangifte naar de Belastingdienst

Zodra u klaar bent met een bepaalde periode zijn er twee of drie grootboekrekeningenVerzameling van uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op de btw-aangifte:

  • 1630 BTW af te dragen Hoog
  • 1631 BTW af te dragen Laag
  • 1600 Voorbelasting

In e-Boekhouden.nl ziet u het saldo van een bepaalde periode via ‘Boekhouden’ > ‘Overzichten’ > ‘Balans’. U kunt de btw-aangifte verwerken in de boekhouding via ‘Boekhouden’ > ‘Aangiftes’ > ‘btw-aangifte’. Zodra u bij de btw-aangifte in e-Boekhouden.nl klikt op ‘Btw-aangifte verwerken in de boekhouding’, worden de saldo’s van de geselecteerde btw-periode van deze rekeningen verplaatst naar de rekening ‘1650 BTW R/C’. U kunt deze rekening zien als een verzamelrekening.

Stel dat dit de situatie is:

  • 1630 BTW af te dragen Hoog: €2.000,00
  • 1631 BTW af te dragen Laag: €120,00
  • 1600 Voorbelasting: €500,00

Bij het verwerken van de btw-aangifte worden al deze bedragen verplaatst naar de rekening ‘1650 BTW R/C’. Het saldo van de rekening ‘1650 BTW R/C wordt dan dus: €2.000,00 + €120,00 - €500,00 = €1.620,00. In dit geval moet u dus €1620,00 afdragen aan de belastingdienst. De saldo’s van de rekeningen 1630, 1631 en 1600 komen hiermee weer op €0,00 te staan.

Dit lijkt wellicht wat complex, maar belangrijk om te weten is dat dit allemaal automatisch goed gaat. U hoeft alleen maar de knop ‘Btw-aangifte verwerken in de boekhouding’ te gebruiken en het boekhoudpakketEen programma waarmee u de boekhouding automatiseert zorgt dat de juiste transacties plaatsvinden.