Inhoudsopgave

Aankopen binnen de EU

Wanneer u iets buiten Nederland, maar binnen de EU koopt, vraag uw leverancierDegenen waaraan een onderneming geld verschuldigd is om uw btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-nummer. U krijgt dan een factuur zonder btw. Het invoeren van deze factuur gaat vervolgens op dezelfde wijze als het invoeren van een factuur uit Nederland. Het enige verschil is de keuze van de btw-code. Bij deze factuur kiest u voor de btw-code ‘Leveringen/diensten van binnen EU 0%’. De boekhoudsoftwareEen programma waarmee u de boekhouding automatiseert zorgt er vervolgens automatisch voor dat deze kosten op de juiste rubriek op de btw-aangifteVerklaring van betaalde en ontvangen btw voor de Belastingdienst verschijnen.

Buitenlandse btw

Het kan voorkomen dat u in het buitenland kosten maakt, waarbij u wel buitenlandse btw betaalt. Bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland tankt. De buitenlandse btw kunt u nu niet verrekenen via uw Nederlandse btw-aangifte. Wel kunt u via de Nederlandse Belastingdienst een verzoek doen om de buitenlandse btw toch terug te krijgen. Dit doet u via de website van de Belastingdienst. Het is hierbij van belang om de buitenlandse btw per land te specificeren. U doet dit als volgt. Stel, u heeft in Duitsland getankt voor €119,00. Dit is €100,00 exclusief btw en €19,00 Duitse btw.

U maakt onder ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Grootboekrekeningen’ een nieuwe balansrekeningOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment aan: ‘1660 BTW Duitsland’.

Vervolgens voert u de betaling in onder ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’ en kiest u voor ‘Geld uitgegeven’. Op de eerste regel onderaan voert u het bedrag exclusief btw in (€100,00), u kiest hierbij voor de btw-code ‘Geen BTW’ en selecteert bijvoorbeeld de tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur ‘Autokosten’. U klikt vervolgens op ‘Regel toevoegen’ en voert op de tweede regel het btw-bedrag in (€19,00), wederom met btw-code ‘Geen BTW’ en als tegenrekening ‘1660 BTW Duitsland’.

Op deze manier komen de kosten exclusief btw op reguliere wijze in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf terecht, en komt op de balansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment te staan dat u nog €19,00 Duitse btw tegoed heeft. Zodra u de Duitse btw teruggekregen heeft op uw bankrekening, voert u dit in als ‘Geld ontvangen’. U voert het ontvangen btw-bedrag in, btw-code ‘Geen BTW’ en tegenrekening ‘1660 BTW Duitsland’. Het saldo van de rekening ‘1660 BTW Duitsland’ wordt vervolgens weer €0,00.