Inhoudsopgave

Btw-aangifte verwerken in de boekhouding

Na het versturen van uw aangifte, kunt u de aangifte in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf verwerken. Dit doet u als volgt:

  1. Ga naar ‘Boekhouden > Aangiftes > BtwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-aangifte’ en selecteer de juiste periode
  2. Klik op ‘Btw-aangifteVerklaring van betaalde en ontvangen btw voor de Belastingdienst verwerken in de boekhouding’ om de gegevens uit de kolom ‘Verzonden aangifte’ te verwerken. Ook de handmatige aanpassingen worden hierin meegenomen.

e-Boekhouden.nl maakt op de achtergrond een aantal memoriaalboekingen aan:

  • Af te dragen btw: Er zijn diverse grootboekenVerzameling van alle grootboekrekeningen waar de af te dragen btw op geboekt staat. Dit bedrag wordt verplaatst naar het grootboekVerzameling van alle grootboekrekeningen ‘BTW R/C’.
  • Voorbelasting: Het bedrag op het grootboek ‘Voorbelasting’ wordt verplaatst naar het grootboek ‘BTW R/C’.
  • Rubriek 1d ‘Privé gebruik’: Als deze rubriek is ingevuld, zoekt e-Boekhouden.nl een grootboek met de term ‘BTW privégebruik’. Als deze niet bestaat, wordt automatisch aangemaakt. Het ingevoerde bedrag bij 1d wordt van deze rekening naar ‘BTW R/C’ geboekt.
  • Rubriek 5d ‘KOR’: Als deze rubriek is ingevuld, zoekt e-Boekhouden.nl een grootboek met de term ‘BTW kleine ondernemersregeling’. Als deze niet bestaat, wordt deze automatisch aangemaakt. Het ingevoerde bedrag bij 5d wordt van deze rekening naar ‘BTW/RC’ geboekt.

Let op! Het is belangrijk dat u eerst de aangifte verstuurt en daarna pas in de boekhouding verwerkt. Anders worden handmatige wijzigingen niet in de boekhouding meegenomen.

Als resultaatWinst of verlies in een bepaalde periode van bovengenoemde stappen staat op het grootboek ‘BTW/RC’ nu het bedrag dat u aan de Belastingdienst moet betalen of wat u terugkrijgt.