Inhoudsopgave

Debiteuren- en crediteurenadministratie

Als u gedurende het invoeren van facturen, bonnetjesBewijs van betaling en afschriften op het overzicht ‘Balans’ of ‘Verlies & Winst’ kijkt, ziet u continu bij diverse postenEen financieel feit in de boekhouding bedragen veranderen. Op basis van uw invoer, regelt het systeem dit geheel automatisch (en foutloos). Toch is het voor u wel zo handig om te begrijpen wat er gebeurt. Dat leggen we uit aan de hand van een voorbeeld, waarbij we de verschillende onderdelen van uw invoer uitsplitsen en nader toelichten.