Inhoudsopgave

Crediteuren

De crediteurenadministratie verloopt op dezelfde manier als de debiteurenadministratie, alleen wordt in plaats van rekening ‘1300 Debiteuren’ gebruikgemaakt van rekening ‘1700 Crediteuren’. Op rekening ‘1700 Crediteuren’ ziet u dus continu het bedrag dat u totaal nog moet voldoen aan uw leveranciers. En in het overzicht ‘Open posten’ onder ‘Te betalen’ vindt u de individuele facturen die nog open staan.