Inhoudsopgave

Debiteuren

Stel, u heeft een factuur verstuurd van €100,00 exclusief btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten met een btw-percentageHet percentage btw dat voor een product of dienst betaald moet worden van 21%. Dat levert de volgende bedragen op:

Deze bedragen worden automatisch als volgt in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf verwerkt:

  • Rekening '8000 Omzet' (of een andere omzetrekening): € 100,00
  • Rekening '1631 Af te dragen btw hoog': € 21,00
  • Rekening '1300 Debiteuren': € 121,00

Dit betekent dat uw omzet met €100,00 gestegen is. Het totaal af te dragen btw-bedrag is met €21,00 gestegen. Dit is het bedrag dat u moet afdragen aan de Belastingdienst. Hier komen we later op terug. Het totale debiteurensaldo is met €121,00 gestegen. Het debiteurensaldo is het totale bedrag dat u van uw klantenDegenen waarvan een onderneming geld tegoed heeft nog tegoed heeft.

Op een later moment komt u de betaling van €121,00 tegen op uw bankafschrift. Deze verwerkt u in de boekhouding als ‘Factuurbetaling ontvangen’. Dit resulteert in de volgende wijzigingen in uw boekhouding:

  • Het saldo van uw bank neemt toe met €121,00
  • Het saldo van de grootboekrekening ’1300 Debiteuren’ vermindert met €121,00
  • De factuur verdwijnt uit het overzicht ‘Open posten’

Het totale saldo op de rekening ‘1300 Debiteuren’ geeft precies aan hoeveel u nog te ontvangen heeft van uw klanten. Het overzicht waar u kunt zien welke facturen er daadwerkelijk open staan, vindt u onder ‘Boekhouden’ > ‘Overzichten’ > ‘Open posten’. Als uw klant in bovenstaand voorbeeld geen €121,00 heeft betaald, maar slechts €50,00, dan wordt de rekening ’1300 Debiteuren’ verminderd met €50,00 en blijft de factuur voor €71,00 open staan.