Inhoudsopgave

Een bon invoeren

Het invoeren van een bonnetjeBewijs van betaling gaat op bijna dezelfde manier als het invoeren van een factuur:

  1. U gaat in e-Boekhouden.nl naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’.
  2. Bij ‘Soort boeking’ selecteert u ‘Geld ontvangen’ of ‘Geld uitgegeven’.
  3. Vervolgens voert u de datum en omschrijving in. De omschrijving is een voor u herkenbare beschrijving die duidelijk maakt waar het bonnetje over gaat.
  4. Het vakje ‘Boekstuk’ is een optioneel invoerveld. Ons advies is om dit niet te gebruiken.
  5. U kiest vervolgens of de bedragen die u invoert exclusief of inclusief btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten zijn. Doorgaans zijn de bedragen op een bonnetje inclusief btw.
  6. Onderaan op de eerste regel voert u het bedrag in en hierbij selecteert u de juiste ‘BTW-code’. De btw wordt vervolgens automatisch berekend.
  7. Als laatste selecteert u de tegenrekening. Hiermee geeft u aan op welke grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten de kosten geboekt moeten worden. Gaat het bijvoorbeeld om boeken, dan selecteert u hier de tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur ‘4869 Vakliteratuur’.

Tot slot klikt u op ‘Opslaan’.

Oefenopgave 3 Een bon invoeren

Heeft u bovenstaande uitleg begrepen? Test uw kennis met een oefenopgave. Na afloop vindt u hier ook het antwoord. Succes!

Vraag

In deze oefenopdracht gaat u een bon invoeren in e-Boekhouden.nl.

U heeft op 5 januari 2019 een bezoek gebracht aan een boekhandel bij u in de buurt. U heeft daar een boek gekocht dat u nodig heeft voor uw onderneming en een nieuwe muismat voor uw computer. Het boek kostte € 35,00 en de muismat € 10,00 (beiden inclusief btw). U heeft het bedrag gepind.

Voer bovenstaande bon in e-Boekhouden.nl in. U vindt de uitleg onder de knop 'Antwoord weergeven'.

Succes!

Antwoord

Voor het invoeren van bonnetjes gaat u in e-Boekhouden.nl naar Boekhouden > Invoeren > Afschrift/bonnetjes.

U kiest bij Soort boeking voor 'Geld uitgegeven'. U heeft het bedrag immers direct voldaan en er is dus geen sprake van een factuur, maar een bonnetje. Bij Rekening kiest u voor een bankrekening, omdat u het bedrag heeft gepind. Geef de boeking een herkenbare omschrijving. Selecteer vervolgens de optie 'Incl BTW' en voer de aankopen in. U voert het boek en de muismat apart in, omdat het boek een ander btw-percentage heeft dan de muismat. Om een regel toe te voegen, klikt u op 'Regel toevoegen'. Selecteer de gewenste tegenrekeningen en klik op 'Opslaan'.