Inhoudsopgave

Ontvangen en verstuurde facturen

Het invoeren van een factuur gaat als volgt:

 1. U gaat in e-Boekhouden.nl naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Facturen’.
 2. Bij ‘Soort boeking’ selecteert u ‘Factuur ontvangen’ of ‘Factuur verstuurd’.
 3. Vervolgens selecteert u de klant of leverancierDegenen waaraan een onderneming geld verschuldigd is waar de factuur van afkomstig is of de relatie aan wie u de factuur heeft verzonden. Als de relatie nog niet bestaat, kunt u deze direct toevoegen door achter het selectievakje te klikken op het oranje plusteken.
 4. Hierna voert u de factuurdatum, omschrijving, factuurnummer en betalingstermijn in. De omschrijving is een voor u herkenbare omschrijving. Zorg ervoor dat de omschrijving voor u duidelijk maakt waar de factuur over gaat.
 5. Het vakje ‘Boekstuk’ is een optioneel invoerveld. Ons advies is om dit niet te gebruiken. Het is bedoeld om een afwijkende nummering van bijvoorbeeld kasbonnetjes of afschriften bij te houden.
 6. U kiest vervolgens of de in te voeren bedragen exclusief of inclusief btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten zijn. Doorgaans worden de bedragen op de factuur exclusief btw weergegeven.
 7. Onderaan op de eerste regel voert u het bedrag in en hierbij selecteert u het btw-percentage. De btw wordt vervolgens automatisch berekend.
 8. U selecteert de tegenrekening. Hiermee geeft u aan op welke grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten de kosten of omzetTotale waarde van de verkopen van een bedrijf geboekt moeten worden. Gaat het bijvoorbeeld om printpapier, dan selecteert u hier de tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur ‘4700 Kantoorbenodigdheden’.

Tot slot klikt u op ‘Opslaan’. e-Boekhouden.nl genereert automatisch een mutatienummer. U kunt het mutatienummer op uw factuur schrijven en de factuur opbergen in uw eigen administratieHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf zodat u altijd eenvoudig een factuur kunt terugvinden in uw boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf.

Indien u een factuur invoert waarop producten en/of diensten staan met verschillende btw-percentages (bijvoorbeeld een factuur waarop boeken (9%) en printpapier (21%) staan) voert u deze als twee aparte regels in.

Op regel 1 voert u alleen het bedrag exclusief btw in wat betrekking heeft op één btw-percentage. U klikt vervolgens op ‘Regel toevoegen’ om een tweede regel te gebruiken voor het andere btw-percentageHet percentage btw dat voor een product of dienst betaald moet worden.

Ook als u kosten of omzet wilt uitsplitsen op meerdere tegenrekeningenRekening ten laste van een crediteur, kunt u gebruikmaken van meerdere regels.

Oefenopgave 2 Ontvangen en verstuurde facturen

Heeft u bovenstaande uitleg begrepen? Test uw kennis met een oefenopgave. Na afloop vindt u hier ook het antwoord. Succes!

Vraag

In deze oefenopgave gaat u facturen invoeren in e-Boekhouden.nl. U voert twee facturen in.

 1. U heeft op 1 januari 2019 een factuur ontvangen van Bol.com. U heeft daar pennen (€ 5,00), notitieblokken (€ 10,00) en een boek over ondernemen (€ 50,00) besteld. De prijzen zijn inclusief btw. Op de factuur staat dat voor de pennen en notitieblokken een btw-tarief geldt van 21%, terwijl voor het boek een tarief van 9% geldt. Het factuurnummer is 12345 en de factuur moet binnen 14 dagen betaald zijn.
 2. U heeft op 2 januari 2019 een factuur verstuurd naar uw klant Jansen B.V. voor de verkoop van Product X ter waarde van € 1500,00 (exclusief btw). Het factuurnummer is 2019001 en u wilt dat de factuur binnen 30 dagen betaald wordt.

Voer bovenstaande facturen in e-Boekhouden.nl in. U vindt de uitleg onder de knop 'Antwoord weergeven'.

Succes!

Antwoord

Voor het invoeren van ontvangen en verstuurde facturen gaat u in e-Boekhouden.nl naar Boekhouden > Invoeren > Facturen.

 1. U kiest bij Soort boeking voor 'Factuur ontvangen'. De relatie van wie u de factuur heeft gekregen is Bol.com. Deze relatie staat nog niet in het systeem en dus klikt u op het plusje rechts naast het invoerveld om deze toe te voegen.

Vul een code en naam in en klik op 'Opslaan'.

Vul nu de datum, een herkenbare omschrijving, het factuurnummer en de betalingstermijn in.
De bedragen op de factuur zijn inclusief btw, dus selecteert u de optie 'Incl BTW'.

Vul het bedrag in voor het eerste product (de pennen), kies het juiste btw-percentage (21%) en de tegenrekening (4700 Kantoorbenodigdheden).

Om meerdere regels toe te voegen, klikt u onder het invoerveld op 'Regel toevoegen'. Voer ook de notitieblokken en het boek in. Let op! Boeken vallen onder het 9%-tarief. Zo staat het ook op de factuur. Klik op 'Opslaan'.

 1. U kiest nu voor de optie 'Factuur verstuurd'. Ook deze relatie staat nog niet in het systeem. Klik op het plusje en voeg Jansen B.V. toe. Voer Datum, Omschrijving, Factuurnummer en Betalingstermijn in. Vergeet niet de optie 'Excl BTW' te selecteren en voer vervolgens het bedrag in. Kies het juiste btw-percentage (21%) en kies de omzetrekening '8000 Omzet Algemeen' (heeft u deze grootboekrekening niet? Bekijk dan Opdracht 1). Klik op 'Opslaan'.