Inhoudsopgave

De beginbalans

Bent u een startende ondernemer, dan heeft u geen bestaande boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf en voert u ook geen beginbalansDe balans van activa en passiva aan het begin van een periode in. Alleen als u overstapt van een ander boekhoudpakketEen programma waarmee u de boekhouding automatiseert voert u de beginbalans in.

De beginbalans wordt ook wel ‘Openingsbalans’ genoemd. De beginbalans is de balansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment zoals deze op de laatste datum van het vorige boekhoudpakket was. Stel dat het banksaldo per 31 december 2018 €5.400,00 was en dat u per 1 januari 2019 overstapt naar e-Boekhouden.nl, dan voert u €5.400,00 in als beginsaldo bij de grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten ‘Bank’. Omdat dit een positief saldo is, voert u dit in onder de kolom ‘Activa’. Indien het banksaldo negatief is, voert u het bedrag in onder ‘Passiva’, zonder minteken.

In e-Boekhouden.nl voert u de beginbalans in onder ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Beginbalans’. U voert daar de datum in per wanneer de beginbalans ingaat. Meestal 1 januari van het desbetreffende jaar. Daaronder voert u het saldo van de verschillende balansrekeningenOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment in.

U ziet bij iedere balansrekeningOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment twee invoervakjes: ‘Activa’ en ‘Passiva’. Onder activaBezittingen van een onderneming vallen alle positieve bedragen, ofwel uw bezittingen. Onder passivaSchulden van een onderneming vallen alle negatieve bedragen. Kortweg: uw schulden. U voert per balansrekening steeds maar één saldo in. Is het banksaldo bijvoorbeeld positief, dan voert u het banksaldo in onder de kolom ‘Activa’. Is het banksaldo negatief, dan voert u het bedrag in onder ‘Passiva’.

Onderaan de beginbalans vindt u per kolom een totaaltelling. Deze twee saldo’s moeten uiteindelijk precies gelijk zijn. Indien u hier grootboekrekeningenVerzameling van uitgaven en inkomsten mist, kunt u deze direct toevoegen via de knop ‘Rekening toevoegen’.