Inhoudsopgave

Het rekeningschema

Het rekeningschemaLijst van grootboekrekeningen is een lijst van grootboekrekeningenVerzameling van uitgaven en inkomsten (of tegenrekeningenRekening ten laste van een crediteur) waarmee u alle ingevoerde boekstukkenEen bewijsstuk voor een financiële handeling (bijvoorbeeld facturen, afschriften en bonnetjesBewijs van betaling) categoriseert. Zo verdeelt u alle kosten en omzetTotale waarde van de verkopen van een bedrijf in verschillende categorieën; bijvoorbeeld ‘bankkosten’ en ‘kantoorartikelen’. Dit geeft aan het eind van een jaar een duidelijk overzicht van alle inkomstenDe instroom van geld en uitgavenHet doen van een betaling, waaruit u kunt opmaken of u winst of verlies heeft gemaakt. U bent geheel vrij in de indeling van het rekeningschema en het detailniveau dat u hanteert. Zo kunt u bijvoorbeeld alle omzet op één grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten boeken of de omzet per artikel of artikelgroep op aparte grootboekrekeningen boeken.

Iedere grootboekrekening heeft een unieke code. Dit zijn meestal vier cijfers. Er is een onofficiële gebruikte standaard als het gaat om de nummering van grootboekrekeningen. Het is aan te raden om deze op te volgen. Een accountantZorgt voor het inrichten en controleren van boekhoudingen en administraties of boekhouderZorgt voor het inrichten en controleren van boekhoudingen en administraties kan dan op een later moment heel eenvoudig alle cijfers interpreteren. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte reeksen met daarbij een korte toelichting:

0xxx: Vaste activa, eigen vermogen en schulden op lange termijn

Vaste activaBezittingen van een onderneming zijn bedrijfsmiddelenDingen die u in uw onderneming gebruikt en die niet verkocht worden, zoals machines en computers, die meer dan €450,00 in aanschaf kosten en gedurende meerdere jaren gebruikt worden. U moet hier vervolgens op afschrijven. Hoe dat in zijn werk gaat, komt later aan bod.
Een voorbeeld van een grootboekrekening in deze reeks is ‘0200 Computers’.

1xxx: Vlottende activa en vlottende passiva

Dit zijn alle bankrekeningen, de debiteurenrekening, crediteurenrekening, btw-rekeningRekening waarop automatisch btw-bedragen worden verwerkt etc. Als deze termen nu nog niet duidelijk zijn, is dat geen probleem. We komen hier later uitgebreid op terug.
In deze reeks komt u de volgende grootboekrekeningen tegen: ‘1000 Kas’ en ‘1010 Bank’.

2xxx: Tussenrekeningen

TussenrekeningenEen balansrekening waarop iets tijdelijk geboekt wordt gebruikt u voor het ‘verschuiven’ van geld. Als u bijvoorbeeld geld overmaakt van de zakelijke spaarrekening naar de zakelijke bankrekening boekt u dat als ‘kruispost’. Ook dit begrip wordt later in de cursus verder toegelicht.
Een voorbeeld in deze reeks is ‘2000 Kruisposten’.

3xxx: Voorraad

In deze grootboekreeks bevinden zich alle voorraadrekeningen. U gebruikt deze reeks dan ook alleen als u een voorraadVerzameling goederen binnen een onderneming om te gebruiken of verkopen van artikelen aanhoudt. Bijvoorbeeld wanneer u een winkel heeft.
Een voorbeeld in deze reeks is ‘3000 Voorraad’.

4xxx: Kosten

De 4000-reeks is bestemd voor alle kostenrekeningen. Dit kunnen loonkosten, huur, telefoonkosten of kantoorbenodigdheden zijn.
Een voorbeeld in deze reeks is ‘4700 Kantoorbenodigdheden’.

7xxx: Inkopen

Alle inkopenAlle dingen die een bedrijf koopt om te gebruiken of door te verkopen ten behoeve van de voorraad boekt u in deze reeks.
Een voorbeeld in deze reeks is ‘7000 Inkopen’.

8xxx: Omzet

De 8000-reeks is bedoeld voor alle omzetrekeningen. Op deze grootboekrekeningen boekt u alle inkomsten uit verkopenAlle dingen die een bedrijf aan derden levert tegen betaling.
Een voorbeeld hiervan is ‘8010 Omzet artikelgroep x’