Inhoudsopgave

Onbetaalde facturen

Als u overstapt van een ander boekhoudpakketEen programma waarmee u de boekhouding automatiseert naar e-Boekhouden.nl, kan het zijn dat er op de overstapdatum facturen zijn die nog niet (volledig) voldaan zijn. De omzetTotale waarde van de verkopen van een bedrijf of kosten zijn bijvoorbeeld in 2018 ingevoerd, maar de betaling komt pas in 2019 binnen en u stapt over per 1 januari 2019. In dat geval kunt u de betalingen niet op normale wijze invoeren in het nieuwe boekhoudpakket. De omzet of kosten (én de btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten) zouden dan in zowel 2018 als 2019 geboekt worden, wat niet toegestaan is.

In plaats daarvan voert u in e-Boekhouden.nl de openstaande facturen apart in onderaan de beginbalans. Hier staat het ingevoerde debiteurenDegenen waarvan een onderneming geld tegoed heeft- en crediteurensaldo wat bij de beginbalansDe balans van activa en passiva aan het begin van een periode is ingevuld. Het debiteurensaldo is het totaalbedrag aan onbetaalde facturen die u verzonden heeft. Het crediteurensaldo is het totaalbedrag aan onbetaalde facturen die u ontvangen heeft. Onder die saldi voert u de facturen in die per overstapdatum nog open staan. Het debiteurensaldo in de beginbalans en het saldo ‘Open posten’ moeten vervolgens precies gelijk zijn.