Inhoudsopgave

Meervoudige betaling wegboeken

Als u een betaling heeft gedaan of ontvangen waarbij in één betaling meerdere facturen zijn voldaan, boekt u dit als volgt weg:

  1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
  2. Soort boeking: ‘Factuurbetaling ontvangen’ of ‘Factuurbetaling verstuurd’
  3. Rekening: ‘Bank’
  4. Klik op het verrekijkertje en zet een vinkje bij alle open postenEen financieel feit in de boekhouding waarop de betaling betrekking heeft en klik daarna op ‘Selecteer’.
  5. Er verschijnen nieuwe regels in het boekingsscherm. Deze geven de bedragen weer van de openstaande posten. U kunt de bedragen van de regels nog handmatig aanpassen.
  6. U vult datum, omschrijving en eventueel boekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling in en tot slot klikt u op ‘Opslaan’.