Inhoudsopgave

Oninbare factuur

Een factuur is definitief oninbaar wanneer u voor een specifieke factuur een traject met een incassobureau heeft doorlopen zonder resultaatWinst of verlies in een bepaalde periode of wanneer een bedrijf failliet is. U verwerkt dit als volgt:

  1. U zoekt de betreffende factuur op via ‘Boekhouden’ > ‘Overzichten’ > ‘Open posten’
  2. U klikt op de ‘B’ achter het factuurbedrag en boekt de factuur weg onder de grootboekrekeningVerzameling van uitgaven en inkomsten ‘Oninbare vorderingen’ (als deze rekening niet aanwezig is in uw administratieHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf, voegt u deze toe via ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Grootboekrekeningen’. Het gaat om een rekening in de categorie ‘Winst en Verlies’).
  3. Vervolgens mag u de door u afgedragen btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten van de oninbare factuur terugvragen bij de Belastingdienst. De geldende voorwaarden staan vermeld op de website van de Belastingdienst.
  4. Wanneer u recht heeft op teruggave van de betaalde btw, wordt deze op uw rekening gestort. U boekt dit bedrag dan als ‘Geld ontvangen’ op de tegenrekeningRekening ten laste van een crediteur ‘Oninbare vorderingen’.