Inhoudsopgave

Verwerken van de kleine ondernemersregeling (KOR)

Indien u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR), mag u deze belastingvermindering zelf verrekenen in uw boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf en btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-aangifte. Op de site van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling.

Werkwijze

Bereken het bedrag aan KOR dat u mag afdragen. In de brochure van de Belastingdienst vindt u op bladzijde 3 een rekenvoorbeeld.

Via 'Boekhouden' > 'Aangiftes' > 'Btw-aangifte' selecteert u de juiste periode. Vervolgens vult u in de kolom ‘Voorgestelde aangifte' bij rubriek 5d het bedrag van de KOR in.

Door de btw-aangifteVerklaring van betaalde en ontvangen btw voor de Belastingdienst te verwerken in de boekhouding, worden de aanpassingen meegenomen in de memoriaalboekingen van deze aangifte en uw boekhouding.

Resultaat

Onder 'Boekhouden' > 'Aangiftes' > 'Verstuurde Aangiftes' staat bij rubriek 5d het bedrag van de KOR vermeld. Dit betekent dat het bedrag voor de KOR is meegezonden naar de Belastingdienst.