Inhoudsopgave

Verwerking loonadministratie

Wanneer u nettoloon aan uw medewerkers heeft betaald en u komt deze betaling tegen op uw bankafschriftOverzicht van de bij- en afschrijvingen van een rekening dan moet u dat verwerken in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf op de volgende wijze:

 1. Ga naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Afschrift/bonnetjes’
 2. Soort boeking: ‘Geld uitgegeven’
 3. Rekening: ‘Bank’
 4. Datum: afschriftdatum
 5. Omschrijving: ‘Nettoloon…’
 6. Bedrag: bijvoorbeeld €2.000,00
 7. BTWVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-code: ‘Geen BTW’
 8. TegenrekeningRekening ten laste van een crediteur: ‘Nettolonen’ (als deze rekening nog niet bestaat, voegt u deze toe met als categorie ‘BalansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment’)

Loonjournaalpost

Minimaal eenmaal per jaar (mag ook vaker) boekt u de loonjournaalpost. Dit gaat via het memoriaal. U kunt het memoriaalDagboek voor mutaties die niet in andere dagboeken thuishoren activeren via ‘Beheer’ > ‘Inrichting’ > ‘Instellingen’ > ‘Memoriaalboekingen’. Stel u hebt aan het einde van 2019 de volgende looncijfers:

 • Brutolonen: €70.000,00
 • Nettolonen: €50.000,00
 • Inhoudingen: €2.500,00
 • Loonbelasting: €30.000,00
 • Reiskosten personeel: €1.500,00
 • Sociale lasten: €11.000,00

Voor de verwerking van de loonjournaalpost gaat u als volgt te werk:

 1. U gaat naar ‘Boekhouden’ > ‘Invoeren’ > ‘Memoriaal’
 2. Rekening: ‘Verrekeningen’
 3. Relatie: leeg laten
 4. Datum: 31-12-2019
 5. Omschrijving: ‘Loonjournaalpost 2019’
 6. Factuurnummer: leeg laten
 7. BoekstukEen bewijsstuk voor een financiële handeling: optioneel
 8. Regel 1: Bedrag: -€70.000,00, tegenrekening: ‘Brutolonen’
 9. Klik op ‘Regel toevoegen’
 10. Regel 2: Bedrag: -€11.000,00, tegenrekening: ‘Sociale lasten’
 11. ‘Regel toevoegen’
 12. Regel 3: Bedrag: -€1.500,00, tegenrekening: ‘Reiskosten personeel’
 13. ‘Regel toevoegen’
 14. Regel 4: Bedrag: €30.000,00, tegenrekening: ‘Loonbelasting’
 15. ‘Regel toevoegen’
 16. Regel 5: Bedrag: €2.500,00, tegenrekening: ‘Inhouding pensioen’
 17. ‘Regel toevoegen’
 18. Regel 6: Bedrag: €50.000,00, tegenrekening: ‘Nettolonen’
 19. Klik op ‘Opslaan’

Per saldo moet de memoriaalboeking nu op €0,00 uitkomen.