Inhoudsopgave

Balansrekeningen

BalansrekeningenOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment zijn de grootboekrekeningenVerzameling van uitgaven en inkomsten die een bepaalde ‘waarde’ of ‘schuld’ vertegenwoordigen. Als u bijvoorbeeld een computer koopt dan heeft die computer een dag na de aankoop nog steeds een aanzienlijke waarde. Ook uw bankrekening is een voorbeeld van een balansrekening. Het saldo ervan vertegenwoordigt immers de waarde aan geld die u op de bankrekening heeft staan.

Balansrekeningen komen op het overzicht ‘Balans’. Dit is een overzicht waar alle balansrekeningen op staan met daarachter het saldo. Op de balansOverzicht van bezittingen en schulden op een bepaald moment komen nooit negatieve bedragen voor. In plaats daarvan kent de balans twee ‘zijden’. De activaBezittingen van een onderneming- en de passivazijde. Aan de activazijdeDe linkerzijde van de boekhoudkundige balans staan alle tegoeden en aan de passivazijdeDe rechterzijde van de boekhoudkundige balans staan alle schulden. Als het saldo op uw bankrekening negatief is, vindt u het saldo van uw bankrekening dus aan de passivakant. Het is immers een schuldWat een bedrijf schuldig is, de rechterzijde van de balans aan de bank. Is uw banksaldo positief, dan staat het aan de activakant. 

Bovenstaande paragraaf over de activa- en passivazijde is slechts ter informatie.
Kennis hierover is niet vereist om een correcte boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf te kunnen voeren.