Inhoudsopgave

De btw-administratie

Nadat u zich heeft aangemeld bij de Kamer van Koophandel zal de Belastingdienst beslissen of u btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten-plichtig bent. Indien u btw-plichtig bevonden wordt, wat meestal het geval is, krijgt u van de Belastingdienst een verklaring toegestuurd met daarin uw btw-nummer, ofwel omzetbelastingnummer (ob-nummer).

Vanaf dat moment heeft u tegenover de Belastingdienst bepaalde verplichtingen. Wat betreft uw administratieHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf omschrijft de Belastingdienst deze als volgt:

"Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet betalen. Dit kunt u vastleggen in de vorm van een verkoopboekOverzicht van alle verkopen van een bedrijf, inkoopboekOverzicht van alle inkopen van een bedrijf en kas-, bank- en giroboek."

De termen in deze zin spreken meer voor zich dan u misschien in eerste instantie denkt. De Belastingdienst heeft het hier over 'boeken'. Vroeger maakte men voor de administratie daadwerkelijk gebruik van grote, fysieke boeken, waarin alle financiële veranderingen binnen een onderneming werden geregistreerd.

Deze boeken werden 'grootboeken' genoemd vanwege het fysieke formaat van de boeken. In sommige boekhoudpakketten komt u deze 'boeken' nog altijd tegen, zij het in digitale vorm. Er verschijnen echter ook steeds meer boekhoudpakketten die van dit principe afstappen. Een goede ontwikkeling. De techniek maakt het mogelijk om op veel eenvoudigere wijze alle benodigde gegevens in te voeren en overzichtelijk te ordenen.

Uw verplichting tegenover de Belastingdienst wat betreft de administratie houdt dus in dat u verplicht bent uw administratie dusdanig op orde te hebben dat duidelijk is hoeveel btw u aan de Belastingdienst verschuldigd bent. Hoe u dit doet, maakt niets uit. U mag uw administratie met pen en papier vastleggen, in een boekhoudprogrammaEen programma waarmee u de boekhouding automatiseert of op een andere manier die u prettig vindt. Het feit dat er zoveel boekhoudpakketten bestaan, doet u waarschijnlijk al vermoeden dat de keuze voor een boekhoudprogramma misschien de slimste is. Dat is ook zo. Een boekhoudprogramma bespaart u veel tijd en voorkomt fouten in uw administratie. Handmatige berekeningen zijn niet meer nodig en een groot deel van de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf verloopt automatisch. Daarnaast komt u, met een professioneel boekhoudpakketEen programma waarmee u de boekhouding automatiseert, een stuk beter over indien de Belastingdienst bij u een controle komt doen.