Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen
 

Variabele kosten

Kosten die variëren met de bedrijfsdrukte Lees meer

Vaste activa

Synoniemen: Vaste kapitaalgoederen, Vast kapitaal

Duurzame bezittingen van een bedrijf die meer dan één jaar meegaan Lees meer

Vaste kosten

Synoniemen: Constante kosten

Kosten die niet (onmiddellijk) variëren bij bedrijfsdrukte Lees meer

Vennootschap onder firma

Synoniemen: Vof,

Onderneming die gezamenlijk wordt opgericht door één of meer personen Lees meer

Vereniging

Een rechtsvorm met leden, die gericht is op een bepaald doel Lees meer

Verkoopboek

Synoniemen: Verkoopboeken

Overzicht van alle verkopen van een bedrijf Lees meer

Verkopen

Synoniemen: Verkoop

Alle dingen die een bedrijf aan derden levert tegen betaling Lees meer

Vlottende activa

Synoniemen: Vlottend kapitaal, Vlottende kapitaalgoederen, Bedrijfskapitaal

Bezittingen van een bedrijf die korter dan één jaar meegaan Lees meer

Voorraad

Synoniemen: Voorraden

Verzameling goederen binnen een onderneming om te gebruiken of verkopen Lees meer

Vreemd vermogen

Vermogen (geld) van buiten de onderneming Lees meer