Boekhouden

Kennisbank » Boekhouden

Synoniemen: administratie, boekhouding

Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie te voeren. Daarnaast kan een administratie gebruikt worden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook buiten een onderneming zal behoefte zijn aan informatie over de stand van zaken in een onderneming. Denk aan afnemers, de bank en uiteraard de belastingdienst. Voor hen is een administratie ook van belang.

Administratie?

Letterlijk betekent administreren: het ‘systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie voor het besturen van de onderneming en het afleggen van verantwoording daarover’. Kortom: vastleggen wat er in jouw onderneming gebeurd.

Administratie is een ruimer begrip dan boekhouden. De boekhouding is slechts een deel van de administratie. Ook telrollen, agenda’s en urenlijsten van het personeel horen bij de administratie, terwijl dit niet tot de boekhouding hoort. Een onderneming moet haar administratie minimaal zeven jaar bewaren, soms wel 10 jaar.

Boekhouden?

Boekhouden is het vastleggen van financiële gegevens: alle ontvangsten en betalingen maar ook alle vorderingen en schulden.

Een goed opgezette boekhouding kan veel informatie geven over de feitelijke situatie in jouw bedrijf en daarmee ook informatie om de strategie voor de toekomst te bepalen. Dit kan betrekking hebben op bedrijfsdoelstellingen, maar ook op investeringsbegrotingen, en budgetteringen. Het opzetten en bijhouden van een boekhouding vereist de nodige kennis waarvoor niet alleen boekhoudkundige kennis, maar ook kennis van de sociale- en fiscale wetgeving nodig is.

Boekhoudkundige verplichtingen

Als ondernemer moet je in ieder geval een kasboek bijhouden. In het kasboek moeten alle contante ontvangsten en uitgaven worden genoteerd. Een bank- of giroboek bevat de ontvangsten en uitgaven die via de banken lopen en in een inkoopboek schrijf je alle facturen en creditnota’s die je van jouw leveranciers ontvangt. In een verkoopboek schrijf je alle facturen en creditnota’s die je naar jouw afnemers verzend. Verder moet een boekhouding zodanig zijn ingericht dat aan de hand van de boekhouding, de over een tijdvak verschuldigde omzetbelasting kan worden vastgesteld.