Mutatie

Kennisbank » Mutatie

Een mutatie is een verandering in de boekhouding. Met een mutatie wijzig je het saldo van een bepaalde grootboekrekening.