Vereniging

Kennisbank » Vereniging

Een vereniging is een rechtsvorm. Een rechtsvorm, ook wel eens de ondernemingsvorm genoemd, is de juridische vorm van een onderneming. Het is de manier waarop de verantwoordelijkheid en belastingverplichtingen geregeld zijn. In totaal zijn er negen verschillende rechtsvormen. Een vereniging is dus net als een bv, nv en eenmanszaak een rechtsvorm.

Er zijn in Nederland heel veel mensen lid van een vereniging. Denk bijvoorbeeld aan een voetbalclub, een buurtvereniging of een politieke partij. Zo’n vereniging bestaat altijd uit minimaal twee leden. Binnen een vereniging heeft de ledenvergadering de hoogste macht. Dit betekent dat tijdens de ledenvergadering beslissingen worden genomen over de organisatie. Alle verenigingsleden hebben één stem. Tijdens de ledenvergadering wordt het bestuur van de vereniging benoemd, dat bestaat meestal ook uit leden.

Een vereniging heeft niet als doel om winst te maken, maar het is wel toegestaan. Als er winst wordt gemaakt, moet deze wel weer gestoken worden in de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan nieuw trainingsmateriaal voor de voetbalclub. Het geld dat bij een vereniging binnenkomt, wordt vaak binnengehaald door sponsoring. Dat houdt in dat bedrijven geld geven aan een vereniging met de afspraak om als tegenprestatie reclame of publiciteit te maken. Daarnaast komt er via de leden contributie binnen en hebben verenigingen met een kantine ook kantine-inkomsten.

Er zijn twee soorten verenigingen:

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;

Bij deze verenigingsvorm zijn de vereniging en bestuurders niet privé aansprakelijk voor de eventuele schulden die de vereniging maakt. Deze verenigingsvorm wordt opgericht bij de notaris en heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Bij deze vorm is het mogelijk een huis te kopen, kun je geld lenen en een erfenis ontvangen. Wil je met je vereniging subsidie aanvragen en ontvangen, dan kun je het beste kiezen voor deze verenigingsvorm.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid;

Bij deze verenigingsvorm zijn de vereniging en de bestuurders wel privé aansprakelijk. Je richt deze vereniging op zonder dat de notaris hierbij betrokken is. Dit heet ook wel een informele vereniging. Afspraken en regels worden meestal onderling op papier vastgelegd.

Vereniging oprichten

Zoals net verteld, wordt een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgericht bij de notaris. Bij de oprichting van een vereniging moet ook een notariële akte worden opgemaakt. In deze akte moet verplicht de naam en het doel van de vereniging staan.

Daarnaast moet er ook instaan:

  • Hoe de ledenvergadering bij elkaar komt;
  • Hoe bestuursleden worden benoemd én eventueel ontslagen;
  • Wat er gebeurt als de vereniging stopt (en waar het geld van de vereniging dan bijvoorbeeld heen gaat).

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een vereniging en een stichting?
Zowel een vereniging als stichting heeft een bestuur en moet ingeschreven worden bij de KvK. Beide zijn niet gericht op het maken van winst, maar hebben sociale en/of maatschappelijke doelen. Ze mogen wel winst maken, maar die moet dan gebruikt worden voor de maatschappelijke/sociale doelen, zoals we net ook al vertelden.

Het grootste verschil is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Een stichting heeft dus alleen een bestuur. Het bestuur van een stichting wordt benoemd door de oprichters van de stichting. Ook wordt het bestuur van een stichting niet gecontroleerd door een ledenvergadering. Heeft de stichting een raad van toezicht? Dan controleert deze raad het bestuur.

Administratie van een vereniging

Het is voor je vereniging erg belangrijk een administratie bij te houden. Je bent vanuit de Belastingdienst namelijk verplicht een goede financiële administratie bij te houden. De financiële administratie wordt meestal de boekhouding genoemd. Als je vereniging controle krijgt van de Belastingdienst, moet je een duidelijke boekhouding laten zien. Kun je dat niet, dan kun je flinke boetes krijgen.

Niet alleen is het verplicht om een administratie bij te houden, het is ook noodzakelijk. Je wilt als bestuurder van een vereniging dat het zo goed mogelijk gaat en blijft gaan. Je kunt alleen goede beslissingen nemen als je weet hoeveel geld er binnenkomt én eruit gaat. Dit weet je alleen als je alle inkomsten en uitgaven duidelijk in een administratie bijhoudt.

Ledenadministratie van een vereniging

De ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van je vereniging. Hou daarom goed bij wie er lid is, en of deze bijvoorbeeld actief of rustend lid is. Zeker als je contributie vraagt, is het belangrijk om te weten wie er bijvoorbeeld nog achterstallige contributie heeft. Achterstallige contributie kan voor een groot gemis van inkomsten zorgen. En dat wil je niet. Het boekhoudprogramma
e-Boekhouden.nl heeft daarom een ledenadministratie ontwikkeld. Hiermee hou je je complete administratie voor je vereniging bij.

Je vereniging moet ieder jaar een begroting maken voor het komende jaar én een jaarverslag van het afgelopen jaar. Deze worden dan gepresenteerd tijdens de ledenvergadering. Hier heb je de cijfers uit je boekhouding voor nodig. Zorg er daarom voor dat de administratie van je vereniging op orde is.

Btw-aangifte van een vereniging

Als vereniging kun je ook nog te maken krijgen met btw. Stel, je hebt een kantine, waarin je drank en eten verkoopt. Dan moet je btw betalen over de inkomsten die daaruit komen. Maar je mag ook de btw die je hebt betaald bij het inkopen van dat eten en drinken weer terug vragen. Je bent dan verplicht om btw-aangifte te doen. En ook hier is het dan weer belangrijk dat je een goede boekhouding hebt, waarin alle inkomsten en uitgaven staan.

Zoals je ziet is een goede financiële administratie voor je vereniging onmisbaar! Regel je boekhouding daarom goed, met een online boekhoudprogramma.