Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Onroerend goed

Synoniemen: Vastgoed, Onroerende zaken, Onroerende goederen

Onroerend goed is grond met alles wat zich daarop of daarin bevindt, mits dit duurzaam (blijvend) verbonden is met de grond.