Kennisbank

Hier vind je tientallen boekhoudtermen. Klik op het woord voor meer uitleg, of typ je zoekterm in de balk.

Boekhoudtermen

A

Aandeelhouder

Aandelen

Accountant

Activa

Activazijde

Afletteren

Afschrijven

B

Bankafschrift

Bankboek

Baten & Lasten

Bedrijfskosten

Bedrijfsmiddel

Beginbalans

Begroting

Beloningen

Besloten vennootschap

Betalingsmiddelen

Boekdatum

Boekhouden

Boekhoudpakket

Boekingspost

Boekjaar

Boekstuk

Bonnetje

Brutowinst

Btw

Btw-aangifte

Btw-rekening

Btw-tarief

C

Cashflow

Consolideren

Contant

Credit

Crediteren

Crediteuren

D

Dagboeken

Debet

Debiteren

Debiteuren

Directe kosten

Dividend

Doteren

E

Eenmanszaak

Eigen vermogen

Eindbalans

F

FIFO

Financiële vaste activa

G

Grootboek

Grootboekrekening

H

I

ICP-opgave

Immateriële vaste activa

Inkoopboek

Inkoopwaarde verkopen

Inkomsten

Inkopen

Integrale inventarisatie

Investeren

J

Jaarrekening

Journaalpost

Journaliseren

K

Kasboek

Kasstroomoverzicht

Kortlopende schulden

Kosten

Kostenplaats

Kostprijs verkopen

L

Langlopende schulden

LIFO

Liquide middelen

M

Materiële vaste activa

Memoriaal

Mutatie

N

Netto-omzet

Nettowinst

O

Omzet

Onroerend goed

Ontvangsten

Opbrengsten

Overhead

P

Passiva

Passivazijde

Partieel roulerende inventarisatie

Q

R

Rekeningschema

Restwaarde

Resultaat

Resultatenrekening

S

Solvabiliteit

Stichting

T

Tegenrekening

Tussenrekening

U

Uitgaven

V

Variabele kosten

Vaste activa

Vaste kosten

Vennootschap onder firma

Vereniging

Verkoopboek

Verkopen

Vlottende activa

Voorraad

Vreemd vermogen

W

Winst- en verliesrekening

Z