Balans

Synoniemen: balansrekening, balansrekeningen

Een balans biedt een financiële momentopname van een onderneming of persoon.

Balans

Wat is een balans?

Met behulp van een balans krijg je inzicht in de financiële situatie van een bedrijf. Zo zie je in een oogopslag wat de bezittingen zijn van een onderneming. Ook zie je hoe deze bezittingen gefinancierd worden. Zoals de naam al aangeeft, moet een balans altijd in balans zijn. Dit betekent dat de totale balanswaarde van de bezittingen gelijk moet zijn aan de totale balanswaarde van de financiën.

Hoe ziet een balans eruit?

Allemaal leuk en aardig, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Laten we eens een kijkje nemen. Hieronder staat een voorbeeld van een balans. Een balans bestaat uit twee zijden: een activazijde (linkerkant) en passivazijde (rechterkant). Onder elke zijde vind je verschillende posten met erachter de waarde van deze posten uitgedrukt in euro’s.

Activa (debet)

 

Passiva (credit)

 

Inventaris

€10.000,00

Eigen vermogen

€20.000,00

Voorraad

€15.000,00

Langlopende schulden

€20.000,00

Debiteuren

€1.000,00

Kortlopende schulden

€5.000,00

Liquide middelen

€9.000,00

 

 

Totaal

€45.000,00

Totaal

€45.000,00

Waar moet een balans aan voldoen?

Een balans bestaat altijd uit een activazijde (debet) en een passivazijde (credit). Een activazijde laat alle bezittingen van een onderneming zien. Denk hierbij aan zaken zoals gebouwen, auto’s en kantoorartikelen. Dit is onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Vaste activa: bezittingen die langer dan één jaar onderdeel zijn van de onderneming
  • Vlottende activa: bezittingen die binnen één jaar omgezet kunnen worden in geld

Deze bezittingen worden altijd gefinancierd door schulden of eigen vermogen. Deze financiële middelen staan aan de passivazijde. Dit is onder te verdelen in de volgende categorieën:

Waarom maak je een balans?

Een balans is een momentopname. Het laat de huidige financiële situatie van een onderneming zien. Een onderneming is continu in beweging waardoor de financiële situatie constant verandert. Een balans geeft de mogelijkheid om de financiële gezondheid van een organisatie te toetsen.