Activazijde

Kennisbank » Activazijde

Synoniemen: activakant, debetzijde, linkerzijde

De activazijde is de linkerzijde van de boekhoudkundige balans.

Activazijde

Wat staat er op de activazijde?

Op de activazijde vind je alle bezittingen van een onderneming. Een ander woord voor deze bezittingen is activa. Deze activa wordt in de balans uitgedrukt in geldwaarde. Er zijn verschillende vormen van activa. De activazijde bestaat uit de volgende vormen van activa:

 

Hoe ziet de activazijde eruit?

De activazijde bevindt zich aan de linkerzijde van de balans. Links zie je de verschillende posten van de onderneming. Rechts zie je de waarde van deze bezittingen uitgedrukt in euro’s. De laatste rij van de activazijde laat het totaalbedrag zien van alle activa. De rechterzijde van de balans bestaat uit de passivazijde. Hieronder een voorbeeld van een activazijde:

Activa (debet)

 

Passiva (credit)

 

Inventaris

€10.000,00

Eigen vermogen

€20.000,00

Voorraad

€15.000,00

Langlopende schulden

€20.000,00

Debiteuren

€1.000,00

Kortlopende schulden

€5.000,00

Liquide middelen

€9.000,00

 

 

Totaal

€45.000,00

Totaal

€45.000,00

Hoe vul je de activazijde in?

Alle bezittingen van je onderneming komen op de activazijde. Je zou een hele lange lijst krijgen als je elke bezitting apart erop zet. Daarom is het aan te raden om deze bezittingen te verzamelen onder een passend begrip. Stel je hebt drie computers in je bedrijf. In plaats van dat je deze in de balans zet als computer 1, computer 2 en computer 3, voeg je ze samen. Zo zijn alle drie de computers bijvoorbeeld opgenomen in het onderdeel inventaris.