Materiële vaste activa

Kennisbank » Materiële vaste activa

Tastbare bezittingen die je koopt voor je onderneming met als doel om deze langer dan één jaar te gebruiken.

materiele vaste activa

Wat is materiële vaste activa?

Materiele vaste activa zijn tastbare goederen die langer dan één jaar onderdeel zijn van je onderneming. Over deze bezittingen moet je afschrijven. Dat betekent dat je de kosten spreidt over verschillende boekjaren. Hoeveel jaar dat is, hangt af van de levensduur van de goederen. Een machine gaat namelijk minder lang mee dan een gebouw. Daarom kan je over een gebouw langer afschrijven dan over een machine.

Wat zijn voorbeelden van materiële vaste activa?

Onder materiele vaste activa valt al het eigendom van een onderneming wat fysiek tastbaar is en langer meegaat dan één jaar. Voorbeelden van materiële vaste activa zijn:

  • Gebouwen en grond
  • Inventaris
  • Machines en installaties
  • Kantoorartikelen zoals computers, bureaus, stoelen
  • Auto’s en andere transportmiddelen (let op: lease auto’s vallen niet onder het vaste activa)

Wat is het verschil tussen materiele vaste activa en immateriële vaste activa?

Materiële- en immateriële vaste activa lijken veel op elkaar. Beide zaken behoren namelijk tot de vaste activa van een onderneming. Het zijn bedrijfsmiddelen die niet bedoeld zijn om te verkopen maar juist langer dan één jaar eigendom zijn van de onderneming. Het verschil zit erin dat materiële vaste activa gaat over fysieke tastbare goederen en immateriële vaste activa gaat over goederen die je niet aan kunt raken.