Immateriële vaste activa

Kennisbank » Immateriële vaste activa

Uitgaven van je bedrijf die je over een langere periode uitstrijkt.

immateriële vaste activa

Wat is immateriële vaste activa?

Immateriële vaste activa zijn bezittingen die langer dan één jaar meegaan in het bedrijf. Dit vind je terug aan de activazijde (linkerzijde) van de balans. Op de balans wordt er een verschil gemaakt tussen de bezittingen en schulden van een onderneming. Bezittingen zijn verder op te delen in vaste activa en vlottende activa. Vlottende activa bestaat uit drie onderdelen:

Wat zijn voorbeelden van immateriële vaste activa?

Immateriële vaste activa gaat over bezittingen die niet materieel of financieel van aard zijn. Je kunt hierbij dus denken aan software die je nodig hebt voor je bedrijf. Maar ook octrooien, goodwill en vergunningen horen bij de immateriële vaste activa.