Financiële vaste activa

Kennisbank » Financiële vaste activa

Financiële bezittingen die langer dan een jaar meegaan.

financiele vaste activa

Wat is financiële vaste activa?

Een bedrijf bestaat uit activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en vreemd vermogen). Binnen de activa maakt men onderscheid tussen vlottende activa en vaste activa. Vlottende activa zijn vaak bezittingen die meestal binnen een jaar omgezet kunnen worden naar geld. Vaste activa gaat vaak langer mee in het bedrijf.

Welke vormen van vaste activa zijn er?

Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen drie soorten vaste activa: immateriële vaste activa, materiele vaste activa en financiële vaste activa. Wij duiken nu verder in op de financiële vaste activa.

Wat zijn voorbeelden van financiële vaste activa?

Onder financiële vaste activa verstaan we alle financiële bezittingen die langer dan één jaar onderdeel zijn van een onderneming. Maar wat valt er precies onder financiële vaste activa? Dit kan uitlopen van uitgeleend geld dat je over een langere periode terugbetaald krijgt of bijvoorbeeld aandelen. Maar ook dochterondernemingen vallen onder financiële vaste activa.