Vaste activa

Kennisbank » Vaste activa

Synoniemen: vaste kapitaalgoederen, vast kapitaal

Vaste activa zijn alle bezittingen van een bedrijf die langer dan één jaar meegaan.

Vaste activa

Wat is vaste activa?

In de boekhoudkundige balans wordt er verschil gemaakt tussen activa en passiva. Activa laat alle bezittingen van een onderneming zien terwijl de passiva gaat over de schulden die de onderneming heeft. 

De activazijde is verder te verdelen in vlottende activa en vaste activa. Vaste activa gaat over bezittingen die langer dan één jaar onderdeel zijn van de onderneming. Als bezittingen korter meegaan dan één jaar behoort het tot de vlottende activa.

Wat valt er onder vaste activa?

Vaste activa kan dan nog steeds een ruim begrip zijn. Vooral voor de boekhouding is het fijn om deze nog verder uit te splitsen tot een specifieke grootboekrekening. Zo weet je precies waar je vaste activa bij hoort. Vaste activa kan je verder onderverdelen tot de volgende soorten:

Wat zijn voorbeelden van vaste activa?

Hieronder geven we wat voorbeelden van vaste activa:

 • Materiele vaste activa:
  • Grond en gebouwen
  • Inventaris
  • Installaties en machines
  • Kantoorartikelen
  • Auto’s
 • Immateriële vaste activa:
  • Software
  • Octrooien
  • Goodwill
  • Vergunningen
  • Patenten
  • Databanken
  • Onderzoek en ontwikkeling
 • Financiële vaste activa:
  • Langlopende beleggingen
  • Langlopende leningen
  • Deelnemingen in andere bedrijven/ dochterondernemingen

Wat is het verschil tussen vaste activa en vlottende activa?

Het grote verschil tussen vaste activa en vlottende activa is de tijd dat een bezitting meegaat in de onderneming. Gaat een bezitting korter dan één jaar mee dan behoort het tot vlottende activa. Dit zijn bijvoorbeeld liquide middelen of voorraden. Een bezitting behoort tot de vaste activa als het langer dan één jaar onderdeel is van een onderneming.