Activa

Kennisbank » Activa

Synoniemen: bezitting, bezittingen, activum

Onder activa vallen alle bezittingen van je bedrijf.

activa

Wat is activa?

Wanneer je het hebt over de bezittingen van een onderneming, spreekt men ook wel over activa. Deze bezittingen worden altijd aan de debetzijde van de balans opgenomen. De totale activa kan onderverdeeld worden in vaste activa en vlottende activa.

Wat is vaste activa?

Vaste activa zijn de bezittingen die langer dan één jaar op de balans van jouw bedrijf staan. Dit zijn bezittingen zoals gebouwen, machines en vervoersmiddelen. De vaste activa is onder te verdelen in immateriële vaste activa, materiele vaste activa en financiële vaste activa.

Wat is het vlottende activa?

Vlottende activa zijn bezittingen die vaak maar een korte tijd in het bedrijf aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan de voorraad die je verkoopt. Deze bezittingen dien je binnen een jaar om te zetten in geld.