Vlottende activa

Kennisbank » Vlottende activa

Synoniemen: vlottend kapitaal, vlottende kapitaalgoederen, bedrijfskapitaal

Alle bezittingen in een bedrijf die maar voor korte tijd gebruikt worden.

Vlottende-activa

Wat is vlottende activa?

Vlottende activa kenmerkt zich doordat het bezittingen zijn die vaak een korter dan één productieproces meegaan. Vaak is dit een periode van één jaar. Daarnaast kan je vlottende activa redelijk snel omzetten tot geld. Op de balans vind je de vlottende activa terug aan de activazijde, waarbij er vaak onderscheid wordt gemaakt tussen vlottende activa en vaste activa.

Wat is het verschil tussen vlottende activa en vaste activa?

De bezittingen van een onderneming staan onder activa op de boekhoudkundige balans. Als een bezitting langer dan één productieproces meegaat, boeken we het op vaste activa. Hierbij kan je denken aan gebouwen of de inventaris. In het geval dat een bezitting kort meegaat in je onderneming of snel om te zetten is in geld, hoort het thuis bij de vlottende activa.

Wat zijn voorbeelden van vlottende activa?

Enkele voorbeelden van vlottende activa zijn: