Liquide middelen

Kennisbank » Liquide middelen

Al het contante geld dat je in kas hebt en dat op verschillende bankrekeningen van je onderneming staat.

liquide middelen

Wat zijn liquide middelen?

Liquide middelen zijn makkelijk te verplaatsen en uit te geven op verschillende manieren. Denk hierbij aan een betaling met een bankpas, het betalen met contant geld of een betaling via internetbankieren. 

Liquide middelen worden ingezet voor de betaling van salarissen, het afbetalen van schulden en tijdelijke beleggingen. Om aan kortlopende schulden te kunnen voldoen heeft een onderneming altijd liquide middelen nodig.

Wat zijn voorbeelden van liquide middelen?

Onder liquide middelen valt:

  • Al het contante geld (kas). Dit wordt ook wel chartaal geld genoemd.
  • Het positieve saldi dat je op bankrekeningen hebt staan. Dit wordt ook wel giraal geld genoemd.
  • Beleggingen die eenvoudig kunnen worden omgezet in geld.
  • Cheques en coupons komen wat minder vaak voor, maar deze vallen ook onder liquide middelen.

Waar vind je liquide middelen op de balans?

Liquide middelen vind je altijd terug aan de linkerzijde, de activazijde, van de balans. Het behoort tot de vlottende bezittingen van je onderneming. In dit geval zijn de bezittingen liquide, wat ook wel vloeibaar betekend. Een passende naam want geld vloeit constant door de onderneming.