Kortlopende schulden

Kennisbank » Kortlopende schulden

Synoniemen: vlottende activa, kort vreemd vermogen

Schulden die je binnen een termijn van één jaar moet voldoen, worden de kortlopende schulden van je bedrijf genoemd.

kortlopende schulden

Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn schulden die je binnen één jaar moet kunnen betalen. Daarmee verschillen kortlopende schulden met langlopende schulden, die vaak over verschillende jaren worden terug betaald. Het totaal van je kortlopende schulden en langlopende schulden noem je het vreemd vermogen.

Wat valt er onder kortlopende schulden?

Onder kortlopende schulden vallen onder andere de volgende onderdelen:

  • Betalingen aan leveranciers
  • Andere crediteuren
  • Nog te betalen btw aan de Belastingdienst
  • Nog te betalen kosten
  • Kortlopende leningen

Waar vind je de kortlopende schulden in je boekhouding?

Kortlopende schulden vind je terug aan de rechterzijde, de passivazijde, op de balans. Het behoort tot het vreemd vermogen van een onderneming en wordt daarmee ook wel vlottende passiva genoemd.