Crediteuren

Kennisbank » Crediteuren

Synoniemen: crediteur, schuldeiser, leverancier

Met crediteuren worden de nog verschuldigde rekeningen bedoeld richting de leverancier van een onderneming.

crediteuren

Wat zijn crediteuren?

Als onderneming werk je samen met leveranciers wanneer je bijvoorbeeld een voorraad inkoopt. Op het moment dat je deze leveranciers nog geld schuldig bent, noemen we dat crediteuren. Dit is het geval als de goederen op rekening zijn gekocht.

Wat is de omloopsnelheid van crediteuren?

Wil je weten hoe lang je crediteur onderdeel mag zijn van je onderneming? Dat bereken je met behulp van de omloopsnelheid. Zo weet je hoe snel een crediteur betaald dient te worden. Hoe sneller je de crediteur hebt betaald, hoe beter. Dit heeft namelijk invloed op de liquiditeit van je onderneming. Je gebruikt hiervoor de volgende formule:

Omloopsnelheid van crediteuren = kostprijs van de omzet / crediteuren

Hoe boek je crediteuren op de balans?

In de balans zie je dit terug in de post crediteuren. Crediteuren horen bij het vreemd vermogen (schulden) en staat daarom aan de rechterkant van de balans. Het is immers een schuld van de onderneming.